Controale ale inspectorilor ITM Argeş la firmele de exploatare forestieră

Din controalele efectuate în teren, sesizările primite de către ITM Arges şi din datele statistice existente la nivelul Inspecţiei Muncii, reiese faptul că unul din domeniile în care se înregistează un număr mare de accidente mortale şi cu invaliditate este cel din silvicultură şi exploatări forestiere. Lucrătorii implicaţi într-o asemenea activitate sunt uneori total neasiguraţi şi neprotejaţi de/la multitudinea de riscuri, suferind în urma accidentelor grave ce se produc, atât persoana proprie (accidente cu invaliditate), cât şi urmaşii acestora (accidente mortale).
Cauzele principale ale producerii acestor accidente sunt:
-utilizarea forţei de muncă necalificate (fasonatori mecanici şi mecanizatori forestieri) şi neinstruite corespunzător;
-neîntocmirea proiectului de exploatare şi a avizului de exploatare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
-nerespectarea procesului tehnologic stabilit în Proiectul de exploatare;
-omisiuni, precum şi neefectuarea unor operaţii indispensabile securităţii muncii sau efectuarea defectuoasă a acestora;
-suprasolicitare fizică, munca în condiţii grele/deosebite şi efectuarea unor mişcări periculoase, nepermise şi cu grad mare de risc;
-lipsa conducătorilor de lucrări din parchetul de exploatare, ce are ca drept rezultat nesupravegherea şi neorganizarea zilnică corespunzătoare a activităţii;
-neefectuarea controlului medical la angajare şi a celui periodic;
-lipsa instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă pe categorii de lucrători din activitatea de exploatări forestiere;
-utilizarea unor tehnologii de lucru periculoase sau nepermise care provoacăaccidente,etc

In perioada 13 – 22.11.2017, inspectorii ITM Arges au desfasurat actiunea de control privind respectarea prevederilor de sanatate si securitate in munca in domeniile silvicultura si exploatari forestiere. La aceasta actiune au participat inspectori de munca de la Inspectia Muncii, ITM Sibiu, ITM OLT, ITM Valcea, ITM Prahova si ITM Arges.
In perioada sus amintita au fost controlate in parchetele de exploatare forestieră un numar de 23 societati. Au fost dispuse 26 masuri pentru deficientele constatate si aplicate 26 sanctiuni, 24 avertismente scrise si 2 amenzi în cuantum de 15.000 lei, pentru lipsa instruirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca şi lipsa calificarii lucratorilor pentru meseriile unde legislatia prevede acest lucru.
Fideli principiului a preveni este mai ieftin decat a repara ITM Arges a organizat in data de 17.11.2017 o sedinta de informare a angajatorilor in care au fost prezentate tehnologii de exploatare sigure si exemple de practici.

 

 

 

 

 

 

 

Sursa foto: bizbrasov.ro


You may also like

0 comments

By