Urmuz – evocare la Muzeul Municipal din Curtea de Argeş

„Acţiunea culturală s-a desfăşurat luni, 27 noiembrie 2017, în prezenţa domnilor Emilian Dragnea, prefectul judeţului Argeş, Constantin Panţurescu, primarul Municipiului Curtea de Argeş, a unor distinse personalităţi din Piteşti şi din Curtea de Argeş, precum şi în prezenţa unui numeros public, iubitori de cultură. Despre personalitatea lui Urmuz au vorbit: prof. Constantin Voiculescu, prof. Mihaela Dumitrescu de la Şcoala Gimnazială Bârseşti, com. Tigveni, istoricul Ştefan Dumitrache, managerul Muzeului Municipal şi ing. Nicolae Savu, argeşean, care a descris casa din Curtea de Argeş, în care s-a născut Urmuz (17 martie 1883 – 23 noiembrie 1923), o figură legendară a literaturii române interbelice. Pe blocul construit în locul casei (acum demolată) se află, astăzi, o placă memorială, pe care sunt consemnate, cu majuscule, cuvintele: „PE ACEST LOC A EXISTAT CASA ÎN CARE S-A NĂSCUT LA 17 MARTIE 1883 SCRIITORUL DEMETRU-DEMETRESCU-URMUZ”.

Licenţiat în drept, Urmuz profesează ca judecător la Richiţele, în Argeş, apoi ocupă postul de grefier la Inalta Curte de Justiţie şi Casaţie. Scriitorul Geo Bogza afirma că „Urmuz a fost premergătorul umorului negru în literatură, cel care din vârful peniţei a făcut primul salt pe o planetă nouă, cu o altă atmosferă şi cu o nouă geografie a sensibilităţii”. Într-un text „Candelă-Stea”, la mormântul lui Urmuz, tânărul poet intonează litanii celui care s-a împuşcat, în tâmplă, într-un boschet de pe Şoseaua Kiseleff din Bucureşti, la numai 40 de ani, în noaptea de 23-XI-1923: „Stea – ţie care ai făcut din dezechilibru o virtute / Candelă – ţie Urmuz îţi aprind fraţii tăi din laptele sângelui lor”.

Prof. Daniel Dejanu 

 


You may also like

0 comments

By