Anunț public privind etapa de încadrare

S.C. TEXTIL PRODUCTION 2008 SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare pentru planul ”PUZ – Construire hală producție (confecții textile), birouri, depozit și împrejmuire teren, propus a se implementa în comuna Cepari, sat Cepari Pământeni, județul Argeș și anume se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu HG nr. 1076/2004, nu este necesară realizarea evaluării de mediu . 

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

  • consultarea membrilor C.S.C. în ședința din data de 21.11.2016 privind prima versiune a planului;
  • Prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
  • Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunțuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menționat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, în perioada (40 zile de la publicare).

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50A în perioada 40 zile de la publicare.

anunt

You may also like

0 comments

By