Băiculești – obiective turistice

Mănăstirea Tutana construită în timpul domniei lui Dan Basarab(1372-1382) fiind atestată documentar în anul 1497-unicat în Ţara Românească cu arhitectura Mănăstirilor Moldovei
Construită inante de 1497 conform hristovului emis de cancelaria domnitorului Radu cel Mare (1495 – 1508). Refacută între 1582 – 1588 de către Mihnea Ioan al V – lea, isprăvnic de lucrări fiind Mihai Banul, viitor domn 1837 – 1839 (adaugarea pridvorului, refacerea turlelor). Ansamblul cuprindea, în afara bisericii, casa domnească situată în partea de vest şi clopotniţa – la est. Biserica prezintă un plan trilobat cu abside poligonale şi pridvor adaugat. Pictura executata de C. Petrescu din Craiova şi refacută de Th. Petrescu din Tutana, iar între 1992 – 1996 a fost refacută de către Ioan Savu din Sapata, Argeş.

Sursa foto: Romania tv

You may also like

0 comments

By