Anunț de mediu

SC ALDEMAR FUNGHI 95 SRL cu sediul în sat Argesani, com. Băiculești, nr. 1 bis, jud. Argeș, prin cererea depusă la APM Argeș a solicitat autorizație de mediu pentru desfășurarea activității ”Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase –  1082, Activitati de ambalare – 8292” , localitatea com Baiculesti, sat. Argesani, nr. 1 bis, jud. Arges, punct ”GOSPODARIE ANEXA”.

Informatii referitoare la prezenta activitate, precum și eventualele sugestii și contestatii se pot obtine, respectiv depune, in scris, sub semnatura si cu datele de identificare la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, tel. 0248 – 213200, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea anuntului.  

You may also like

0 comments

By