Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC DUO GENIALIS AG SRL, cu sediul in municipiul Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 30, corp A, judetul Arges, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Amenajare restaurant şi spaţii comerciale în clădire existentă a unui complex comercial şi piaţă agroalimentară” în municipiul Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 30, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, în zilele de luni până vineri, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

You may also like

0 comments

By