Poliţia Locală a Municipiului Piteşti caută șef birou – condiții

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti, județul Argeș organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, de Şef Birou Baza de Date şi Dispecerat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 2 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe operare PC, nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Poliţiei Locale din Piteşti, bd. Eroilor nr. 30, telefon 0248/210.230.

You may also like

0 comments

By