ITM Argeș a verificat firmele de exploatare forestieră, construcţii, lucrări instalații electrice – amenzi și angajați la negru

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, inspectorii ITM Argeş au efectuat un număr de 172 controale. Astfel, la 28 angajatori au fost depistate 47 de persoane ce prestau muncă la negru.
În urma acestor controale au fost aplicate 22 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 600.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
– neacordarea drepturilor salariale;
– netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă
a salariaţilor;
– necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
– neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.
– netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– comerț, restaurante;
– alimentație publică, transport;
– construcţii, protecție și pază;
– confecții, producție mobilă, spălătorii auto.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 161 de controale.
Au fost aplicate un numar de 10 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 41.500 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– necomunicare eveniment;
– lipsă echipament individual de protecţie.
 

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– exploatare forestieră, întreținere și reparații auto;

– construcţii, lucrări instalații electrice.
Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

You may also like

0 comments

By