Informații utile despre evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare

În perioada 1 martie – 23 martie 2018 are loc Evaluarea Dezvoltării Psihosomatice a copiilor preșcolari în vederea înscrierii în învățământul primar, respectiv în clasa pregătitoare. Conform Legii Educației Naționale Lg. 1/2011, și a ordinului MEN nr.3242/23.02.2018 privind
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019 micuții pot fi înscriși în funcție de vârstă, de opțiunea părintelui/tutorelui și de rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice după cum urmează:
 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018 pot fi înscriși de către părinte/tutore la școala unde sunt arondați fără a avea nevoie de recomandarea comisiei pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice, ci doar de cerere către unitatea de învățământ.
 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2018 pot fi înscriși în clasa pregătitoare pe baza unei cereri făcută de părinte/tutore însoțită de recomandarea dată de către Comisia pentru Evaluarea Dezvoltării Psihosomatice, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
 În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar.
Președinta Comisiei pentru evaluare a dezvoltării psihosomatice pe zona Curtea de Argeș, doamna prof. psih. Șerban Aurelia-Carmen a dorit să facă unele precizări pentru o informare cât mai corectă a părinților și pentru o desfășurare cât mai eficientă a activității acestei comisii.
Pentru zona Curtea de Argeș Comisia pentru Evaluarea Dezvoltării Psihosomatice a copiilor se desfășoară anul acesta la Centrul Logopedic Curtea de Argeș, B-dul Basarabilor, Nr. 60, (zona Romarta, la Gradinița cu program normal „O lume minunata”, Nr. 1).
De asemenea este important de știut faptul că părintele copilului care are nevoie de recomandare psihosomatică trebuie să se prezinte împreună cu copilul în fața comisiei conform programului de lucru afișat, sau conform programării făcute anterior, având asupra sa următoarele documente:
 adeverință medicală de la medicul de familie din care să reiasă că micuțul este «apt pentru școală» .
 ceritficatul de naștere al copilului, copie+original.
 BI/ CI al părintelui/tutorelui, copie+original.
 document care atestă calitatea de tutore legal, copie+original (dacă este cazul).
Evaluarea dezvoltarii psihosomatice se realizeaza în prezența părintelui/tutorelui pe baza unei fișe care conține 12 de itemi din care copilul trebuie să rezolve 9 dintre aceștia și urmărește aspecte legate de comunicare și limbaj, logică, afectivitate și aspecte ale comportamentului, rezultatul este comunicat în scris părintelui și foarte important, rezultatul nu poate fi contestat.
Toate informațiile referitoare la adresa locației unde se desfășoară evaluarea, componența comisiei, programul de lucru zilnic, numerele de telefon la care pot fi contactați membri comisiei pentru lămuriri suplimentare și programări, sunt afișate atât la secretariatele școlilor și grădinițelor, la sediul comisiei cât și pe site-ul ISJ Argeș.

 

 

sursa foto: kidmagia.ro

You may also like

0 comments

By