Se fac înscrieri la Conferinţa Naţională a Profesorilor – ”Educaţia la timpul viitor”

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie prin Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Casa Corpului Didactic Argeș şi Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – EDUEXPERT anunţă organizarea Conferinţei Naţionale a Profesorilor – ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”, ediţia a V-a, ce va avea loc pe 09 iunie 2018.

Scopul conferinţei este acela de a crea cadrul unei dezbateri privind problematica educației prezente și viitoare, orientarea prospectivă a educației și regândirea acesteia, în acord cu cerințele viitoare ale societății, precum şi cu transformările rapide și profunde ce au loc în plan socio-economic și tehnologic.

Conferinţa se adresează, în egală măsură, profesorilor din învăţământul primar şi preşcolar, profesorilor din învățământul gimnazial și liceal, consilierilor şcolari, specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei (cercetători, formatori), masteranzilor/ studenţilor.

Principalele direcţii tematice abordate în cadrul Conferinţei ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR” sunt:

 1. TENDINȚE ACTUALE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE

 2. APLICAȚII PRACTICE ÎN CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ

 3. IMPLICAȚII PSIHOPEDAGOGICE ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ

 4. BUNE PRACTICI ÎN ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE

 5. TENDINȚE ACTUALE ÎN DIDACTICA SPECIALITĂȚII

 6. BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

 7. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN FORMAREA PROFESORILOR

Calendarul conferinţei:

 • 15 mai 2018: trimiterea formularului de înscriere și a lucrărilor in extenso la adresa eltv.office@gmail.com.

 • 20 mai 2018: notificare privind acceptarea lucrării;

 • 1 iunie 2018: achitarea taxei de participare/publicare;

 • 09 iunie 2018: desfăşurarea lucrărilor conferinţei;

„Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa eltv.office@gmail.com”, au mai transmis reprezentanţii IŞJ Argeş. 

Foto descriptiv

You may also like

0 comments

By