Primăria Stolnici scoate la concurs două posturi de inspector – condiții

Primăria Comunei Stolnici, Județul Argeș organizează concurs de recruatare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice  de execuție vacante de inspector I.T.L. – inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 aprilie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 04 mai 2018, ora 14:00: proba scrisă;
  • 07 mai 2018, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Stolnici, din str. Principală nr. 160, Stolnici, Judeţul Argeș, telefon 0248/676.201.

 

II

Primăria Comunei Stolnici, Județul Argeș organizează concurs de recruatare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului agricultură, cadastru şi registrul agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 aprilie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 04 mai 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • 07 mai 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Stolnici, din str. Principală nr. 160, Stolnici, Judeţul Argeș, telefon 0248/676.201.

 

You may also like

0 comments

By