Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti scoate la concurs postul de consilier I superior

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti, județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Economie-Administrativ, Achiziţii Publice şi Logistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţe economice;
  • vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 aprilie 2018, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 07 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 mai 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti, Calea Craiovei, nr. 19, bloc E3c, parter, telefon 0348/430.804.

 

You may also like

0 comments

By