Inspectorii ITM Argeș au efectuat 170 controale doar în luna martie! Bilanțul: amenzi de 752.000 lei și 66 persoane angajate ilegal!

În domeniul relaţiilor de muncă
În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat un număr de 170 de controale. Astfel, la 33 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 66 de persoane.
În urma acestor controale au fost aplicate 31 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 752.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
– neacordarea drepturilor salariale;
– netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
– neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.
– netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– comerț, restaurante;
– alimentație publică, transport;
– construcţii, protecție și pază;
– confecții, producție mobilă, spălătorii auto.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 172 de controale. Au fost aplicate un numar de 13 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 49.500 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– necomunicare eveniment;
– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– exploatare forestieră, întreținere și reparații auto;

– construcţii, lucrări instalații electrice.
„Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11″, au mai transmis reprezentanții ITM Argeș. 

You may also like

0 comments

By