Primăria Mușătești plătește 7.000 lei pentru ”Elaborare strategii locale de dezvoltare”

Administrația locală din Mușătești a contractat cu suma de 7.000 lei un serviciu de ”Elaborare strategii locale de dezvoltare”. Conform contract, firma ofertantă (Proiecte Dezvoltare Europeană – Unika Consulting SRL) trebuie să realizeze următoarele: ”La pretul stabilit nu se adauga TVA. Pretul prezentat este orientativ si poate sa fie modificat în functie de tipurile de lucrari si serviciile care se vor include în oferta finala. Orice modificare a Strategiei locale de dezvoltare – urmeaza a fi executata GRATUIT pana la inchiderea perioadei 2016-2020 si se tiparesc minim 3 ex. In functie de necesitati se tiparesc mai multe exemplare fara costuri suplimetare. Alaturi de elaborarea SDL se elaboreaza si Statutul localitatii (OUG 53-2002). Elaborarea SDL include: -colectare, prelucrare si interpretare date statistice; – organizare grupuri de lucru cu actorii locali pe domenii: utilitati, demografie, social, economic, turism, agricultura, siguranta public, administratie public (organizare si asigurare materiale de lucru); – vizite în teren; – sesiune foto – activitati de elaborare (analiza calitativa si cantitativa a datelor; -analiza situatiei curente pe domenii -analiza SWOT pe domenii -stabilireaobiectivului general si a obiectivelor specific -elaborarea portofoliului de proiecte -redactare, grafica -corectarea ?i pregatirea documentelor pentru print) Multiplicare documente -Strategia de dezvoltare locala -3 ex. -Statut comuna -3 ex”. 

 

You may also like

0 comments

By