Anunț oficial: 170 miliarde lei vechi, fonduri europene, se vor investi la Spitalul Municipal

Ieri, la ședința extraordinară a Consiliului Local, primarul Constantin Panțurescu a anunțat că astăzi va fi prezent la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. După anunțul oficial că s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș”, primarul ne-a declarat: ”le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest proiect. Fondurile obținute reprezintă un pas mare către dezvoltare. Mai sunt proiecte în derulare pentru care facem demersuri să obținem fonduri europene, vom mai avea și alte vești de genul acesta.”

În fotografiile postate, lângă primarul municipiului apare și directorul Liviu Mușat, omul care conduce Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Concret, conform proiectului, fondurile europene obținute, în total 17.583.789,18 lei, vor fi investiți astfel: 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice in cladirea publica Spital Municipal din Curtea de Arges prin derularea de lucrari de interventie cu scopul termoizolarii cladirii, modernizarii instalatiei de preparare si distribuire a agentului termic si a apei menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum si alte lucrari conexe.

Obiectivul general sustine Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Sectiunea B- Cladiri publice.
Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:
1. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei (Izolarea termica a faþadelor, Termo-hidroizolarea terasei, Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei)
2. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum (Înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, Înlocuirea corpurilor de încalzire cu radiatoare, Înlocuirea instalaþiei de distributie a agentului termic pentru încalzire si a apei calde de consum)
3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu (centrala pe biomasa si sistem captoare solare termice)
4. Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat în cladiri (Reabilitarea instalatiei de iluminat, Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienþa energetica ridicata si durata mare de viata);
5. Procurarea si instalarea de lifturi
6. Masuri conexe (Repararea acoperisului tip terasa, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, Demontarea/remontarea instalaþiilor si a echipamentelor montate aparent pe faþadele/terasa cladirii, Refacerea finisajelor interioare, Repararea trotuarelor de protective, Inlocuirea colectoarelor de canalizare pluviala, Realizarea unei rampe de access si a unui grup
sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, Lucrari specifice necesare obþinerii avizului ISU, Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiei electrice, Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare, Lucrari de modernizare a instalatiei de paratraznet)

Rezultate asteptate:

 1. 1 cladire eficienta dpdv energetic prin realizarea de lucrari de interventie ce vizeaza

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei (Izolarea termica a faþadelor, Termo-hidroizolarea terasei, Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei)
Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum (Înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, Înlocuirea corpurilor de încalzire cu radiatoare, Înlocuirea instalaþiei de distribuþie a agentului termic pentru încalzire si a apei calde de consum)
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu (centrala pe biomasa si sistem captoare solare termice)
Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalaþiei de iluminat în cladiri (Reabilitarea instalaþiei de iluminat, Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienþa energetica ridicata si durata mare de viata)
Procurarea si instalarea de lifturi;
Masuri conexe (Repararea acoperisului tip terasa, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, Demontarea/remontarea instalaþiilor si a echipamentelor montate aparent pe faþadele/terasa cladirii, Refacerea finisajelor interioare, Repararea trotuarelor de protectie, Inlocuirea colectoarelor de canalizare pluviala, Realizarea unei rampe de access si a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, Lucrari specifice necesare obþinerii avizului ISU, Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalaþiei electrice, Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare, Lucrari de modernizare a instalatiei de paratraznet.
2. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la inceputul implementarii proiectului 823,6
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 183,24
3. Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului 4.872.254,11
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 1.686.806,81
4. Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 338,11
Valoare la finalul implementarii proiectului: 63,05
Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:
Valoare la inceputul implementarii proiectului 389,09
Valoare la finalul implementarii proiectului 95,18
– pentru incalzire/racire
Valoare la inceputul implementarii proiectului 305,9
Valoare la finalul implementarii proiectului 41,16
5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total,
494.920,32
din care:
pentru incalzire/racire 240.022,08
pentru preparare apa calda de consum 254.898,24
6. energia produsa din surse regenerabile va atinge un nivel de 29,34% din total consum de energie primara al cladirii reabilitate.”
Sursa foto: FB Constantin Panturescu

You may also like

0 comments

By