Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din Valea Danului

Vineri, 27 iulie, de la ora 15.00, consilierii locali din comuna Valea Danului se vor întruni la ședința ordinară cu următoare ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele de Consiliu Local al comunei Valea Danului din luna august 2018

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și al Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Danului și pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Comunei Valea Danului 

3. Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Valea Danului, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, înființat și organizat sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale ale comunei Valea Danului 

4. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru realizarea lucrării de investiție ”Construire rețea aeriană FO – internet și televiziune”, în comuna Valea Danului

5. Diverse

 danu

You may also like

0 comments

By