Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Argeș, din data de 23 noiembrie

Se convoacă Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de 23.11.2018, ora 12.00 în sala mare de ședință, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I:

1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 26.10.2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee județene.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei elevilor și studenților beneficiari de burse sociale pentru anul școlar/universitar 2018 – 2019.
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Recuperare Brădet a imobilului-clădire Lift și a instalației aferente aflate în domeniul public al Județului Argeș.
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a două autobasculante 8×4 IVECO TRAKKER, aflate în patrimoniul Județului Argeș.
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției pentru Agricultură Argeș a terenului aferent imobilului în care își desfășoară activitatea.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unor active fixe Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, aflate în domeniul privat al Județului Argeș.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Argeş pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării.
10.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra unor spații aflate în domeniul public al Județului Argeș.

11.Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații cu destinație de activități medicale și conexe actului medical aflate în domeniul privat al Județului Argeș.
12.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Pitești.
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.
14.Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
15.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Șuici.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării proiectului „TEAM – UP : Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.
19.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2018.
20.Diverse.

 

You may also like

0 comments

By