Astăzi, ședință de Consiliu Local la Valea Danului – ordinea de zi

Marți, 27 noiembrie, orele 16.00, aleșii locali din comuna Valea Danului se întrunesc în ședința ordinară de Consiliu Local cu următoarea ordine de zi: 

  • Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al comunei Valea Danului din luna decembrie
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate, modalități de gestiune și documentației necesare în vederea scoaterii la licitație publică a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Comuna Valea Danului 
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aparatului de specialitate al primarului Valea Danului și pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al comunei Valea Danului 
  • Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Valea Danului 
  • Proiect de hotărâre privind ”Înființare distribuție gaze naturale în comuna Valea Danului cu satele Valea Danului, Vernești, Borobănești, Bolculești și Bănicești, jud Argeș
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții ”Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului” actualizat cu sumele aferente lucrărilor suplimentare
  • Diverse

You may also like

0 comments

By