ISU Argeș: din 664 unități de învățământ, 455 nu au autorizație de securitate la incendiu

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

    

     Față de anul 2017, cand au fost executate 1689 de controale, în anul 2018 s-au executat 1602 controale, constatându-se o scădere a mediei controalelor cu 6%. Acest fapt se datorează situației operative a inspectoratului  (participare la incendii de lungă durată, prezența în grupările operative, participare în comisii de evaluarea pagubelor fenomenelor hidro – meteo periculoase, creșterea numărului petițiilor).

     Pe timpul controalelor au fost constatate 5652  de deficienţe, din care 407  au fost soluționate pe timpul controalelor și 3197  sancționate.

Pentru neregulile constatate s-au aplicat 3197 sancţiuni contravenţionale principale, constând în 486 amenzi, în cuantum de 1.510.600 lei și 2711 avertismente.

În anul 2018 nu au fost aplicate sancţiuni complementare.

Comparativ cu anul 2017, în 2018  se constată o scădere a  numărului total de sancţiuni aplicate cu  8 % și a numarului de avertismente cu 12%, dar, în același timp o creștere a numărului total de amenzi aplicate cu 8 %, respectiv o creștere a cuantumului  amenzilor contravenţionale cu 133 %. Creșterea semnificativă a cuantumului amenzilor se datorează eliminării termenului de prorogare privind obţienerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

 

     Inspectorii din cadrul Inspecţiei de Prevenire au efectuat 47  de audituri de supraveghere  a persoanelor fizice și juridice  autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza judeţului Argeș, în creștere cu 95% față de anul precedent.

      În anul 2018 s-au desfășurat 135 controale la unitățile de învățământ, fiind constatate un număr de 854 deficienţe, din care 55 au fost soluţionate și 483 sancţionate cu 459 avertismente și 24 de amenzi, în cuantum de 68500 lei.

În anul 2018 exigenţa manifestată pe timpul controalelor s-a reflectat prin cuantumul amenzilor, care a crescut faţă de anul precedent cu 44% .

         Situaţia construcţiilor cu destinaţie învăţământ la nivelul judeţului:

Din cele 664 clădiri existente:

  • 455 nu se supun autorizării de securitate la incendiu;
  • 209 se supun autorizării de securitate la incendiu;

                                                   – 115 au obţinut autorizaţie de securitate la incendiu;

                                                   –  94 sunt neautorizate.

Pe timpul controalelor s-a acordat asistenţă tehnică de  și  s-a urmărit, în principal, reducerea numărului obiectivelor de învăţământ care funcţionează fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, constându-se faţă de anul 2017, un progres al clădirilor care s-au autorizat, cu 7% .

În anul 2018 colaborarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeș împreună cu Consiliul Judeţean Argeș, Instituţia Prefectului precum și cu Inspectoratul Școlar Judeţean Argeș, pe tema obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu la clădirile cu destinaţia de învăţământ a fost una pozitivă, fructificându-se în creșterea numărului de clădiri autorizate, de la 101 clădiri cu destinaţia de învăţământ autorizate în anul 2017, la 115 în anul 2018.

 

Inspecţia de Prevenire, prin Compartimentul avizare-autorizare, a desfășurat următoarele activităţi:

  • număr Avize emise: securitate la incendiu = 187
  • număr Autorizaţii emise: – securitate la incendiu = 123 , dintre care cele mai importante:

        –  14 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de învăţământ 

        – 12 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de ”alimentaţie publică”

      – 1 autorizaţie de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de ”îngrijirea sănătăţii”

5 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de ”comerţ”

2 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de ”cultură”,

36 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de ”producţie/depozitare”,

6 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de ”turism”.

4 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de ”staţii carburanţi/rastele butelii, GPL, etc.” .

6 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri la care s-au montat echipamente de detectare, alarmare si avertizare .

– 37 autorizaţii de securitate la incendiu pentru construcţii, instalaţii sau amenajări din alte domenii de activitate.

Inspecţia de Prevenire a participat  și la 93 de comisii.

 

You may also like

0 comments

By