Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară: situația cadastrării terenurilor și imobilelor în județul Argeș

Aproape 20.000 de cărți funciare au fost eliberate, gratuit pentru proprietarii de imobile din judetul Argeș, prin Programul national de cadastru și carte funciara 2015- 2023 (PNCCF), in anul 2018. Lucrarile de cadastru general au lost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară (OCPI) Arges.

In 2018, au fost finalizate lucrările de inregistrare sistematică a imobilelor la nivel de unitate administrativ-teritoriala (UAT) în două comune (Mirosi si Căldăraru) din judetul Arges, fiind eliberate 17 153 de cărți funciare. De asemenea, in cadrul lucrarilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, anul trecut au fost inregistrate 2.825 de imobile, reprezentand o suprafată de 2.187 de hectare de teren agricol din judet.

In anul 2018, OCPI Arges a semnat contracte de finantate cu 74 de UAT-uri, iar 42 dintre acestea au incheiat contracte de prestari servicii de cadastru general.

Totodată, in anul 2018, au fost scoase la licitatie primele trei UAT-uri din judet care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020 (POR), care prevede inregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate judetele tării. Sălătrucu, Rucăr si Leresti se număra printre cele 194 de UAT-uri pentru care ANCPI a initiat procedura de licitatie.

In prezent, din totalul de 102 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din judetul Arges, cinci (Albota, Caldăraru, Lunca Corbului, Mirosi si Ungheni) sunt cadastrate in proporitie de sută la suta, iar in alte 50 se desfăsoard lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in cadrul PNCCF, atat la nivel de UAT, cât si pe sectoare cadastrale.

Obiectivul principal al PNCCF este inregistrarea gratuita a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri si apartamente) din Romania in Sistemul integrat de cadastru si carte funciară. PNCCF este finantat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar si din fonduri externe obtinute prin Programul Operational Regional, in cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, in cadrul acestui proiect, altă sursă de finantare poate fi bugetul local.

Mai multe informatii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, www.ancpi.ro.

 

You may also like

0 comments

By