Se angajează directori – 3 posturi scoase la concurs la Spitalul de Pediatrie Pitești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Pediatrie Pitești, cu sediul în Pitești, str. Dacia nr. 1, județul Argeș, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, dc serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte dc corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 07.05.2019, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 07.05.2019. ora 12.00 – susținere orală a proiectului dc specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.04.2019, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248/220.800, int. 113 – Biroul Resurse Umane.

 

II

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Pediatrie Pitești, cu sediul în Pitești, str. Dacia nr. 1, județul Argeș, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

• 1 post de director de îngrijiri.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

a)  au domiciliul stabil în România;

b)  nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte dc corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c)  au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

1.sunt asistenți medicali generaliști principali;

2.au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;

3.sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau de scurtă durată, cu diplomă de licență /absolvire în domeniul medical.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 08.05.2019, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 08.05.2019, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.04.2019, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs /examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248/220.800, int. 113 – Biroul Resurse Umane.

 

III

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Pediatrie Pitești, cu sediul în Pitești, str. Dacia nr. 1, județul Argeș, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 06.05.2019, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 06.05.2019, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.04.2019, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs /examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248/220.800, int. 113 – Biroul Resurse Umane.

You may also like

0 comments

By