Anunț de mediu

Subsemnata Moroiu Elena Bianca, în calitate de administrator la MOROIU ELENA – BIANCA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu sediul social în județul Argeș, comuna Corbi, sat Corbi, strada Voicu Corvin, nr. 85, telefon 0754/575652, certificat de înregistrare seria B, nr. 3865523, CUI 40930436, F03/487/2019, anunță public depunerea cererii pentru solicitarea Autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de: Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică – cod CAEN 2331, la adresa: com. Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin, nr.85, jud. Argeș. 

Informații referitoare la prezenta activitate, precum și eventualele sugestii și contestații se pot obține, respectiv depune, în scris, sub semnătură și cu date de identificare se depun la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50, tel. 0248/213200, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.

 

 

You may also like

0 comments

By