Anunț de mediu

Subsemnatul PANGRATE PANTELIMON-DRAGOȘ, în calitate de ADMINISTRATOR, la PANGRATE PANTELIMON-DRAGOȘ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul social în județul Argeș, com. Albeștii de Argeș, sat Brătești, nr. 123, telefon 0749/037.844, certificat de înregistrare seria B, nr. 2587387, CUI 30183369, NR. R. C. F3/840/2012, anunță public depunerea cererii pentru solicitarea Autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de: ”ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU PRODUCȚIA VEGETALĂ – cod CAEN 0161”, activitate ce se desfășoară la beneficiari și/în afara sediului social. 

Informații referitoare la prezenta activitate, precum și eventualele sugestii și contestații se pot obține, respectiv depune, în scris, sub semnătură și cu date de identificare se depun la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50, tel.0248-213200, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea (afișarea) anunțului. 

 

You may also like

0 comments

By