Campanie ITM Argeș: ”locuri de muncă sănătoase”

Campania europeană pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2018-2019 – „LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PRIN MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE” se concentrează asupra substanțelor periculoase, având drept scop creşterea gradului de conștientizare
privind riscurile generate de substanţele periculoase și promovarea unei culturi a prevenirii la locurile de muncă din întreaga Uniune Europeană.
Conform prevederilor legale, orice substanță solidă, lichidă sau gazoasă care prezintă un risc (mutagen, cancerigen, toxic,etc.) pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor este considerată substanță periculoasă.
În acest context se înscrie Acţiunea nr. 16 din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2019, „Acţiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în care activitățile economice desfășurate necesită utilizarea substanțelor chimice periculoase în procesele tehnologice”. Aceasta vine în continuarea „Acţiunii de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa substanţelor periculoase”
Substanţele periculoase de la locul de muncă pot cauza o mare varietate de probleme de sănătate şi de boli, generând şi riscuri la adresa securităţii. Expunerea la substanţe periculoase în cadrul locurilor de muncă din Europa este mult mai des întâlnită decât îşi imaginează majoritatea oamenilor. Campania pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2018-2019 îşi propune să crească gradul de conştientizare cu privire la riscurile prezentate de substanţele periculoase la locul de muncă, precum şi să promoveze o cultură a prevenirii riscurilor.
În sensul regulamentelor REACH și CLP, întreprinderile care utilizează o substanță ca atare sau într- un amestec, în cursul activităților lor industriale sau profesionale sunt consideraţi „utilizatori din aval”. Principalele obligații și acțiuni prevăzute pentru aceştia în Regulamentul REACH, Titlurile IV şi V, sunt:
• să identifice, în fișele cu date de securitate primite, măsurile corespunzătoare prevăzute și să le pună în aplicare;

în cazul în care primesc un scenariu de expunere, să verifice dacă utilizările din unitate ale substanţei se regăsesc în acesta și dacă sunt respectate condițiile descrise în scenariu;
• în cazul în care utilizarea din unitate nu este prevăzută de niciun scenariu de expunere, să comunice cu furnizorul pentru a face ca utilizarea respectivă să fie inclusă într-un scenariu de expunere;
• să contacteze furnizorii atunci când au apărut informații noi despre pericolul pe care îl prezintă substanța sau amestecul, sau în cazul în care consideră că măsurile de administrare a riscurilor nu sunt adecvate;
• dacă sunt formulatori sau fabricanţi de articole, trebuie să furnizeze informații corespunzătoare clienților, pentru a permite utilizarea în condiții de siguranță;
• trebuie să respecte obligațiile legate de autorizarea sau restricționarea substanței pe care o utilizează. Informațiile și condițiile care trebuie respectate sunt indicate de obicei în fișa cu date de securitate.
Campania se adresează:
Acţiunea se desfăşoară în toate judeţele la angajatori care desfăşoară activităti clasificate conform CAEN în Secţiunea C – Industria prelucrătoare şi care utilizează substanţe periculoase în procesele tehnologice, mai puţin diviziunile CAEN 19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului şi 20 – Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

Durata campaniei:
Acţiunea se derulează în semestrul II din anul 2019. Respectiv actiuni de pregatire si control lunile iulie-august si controale de verificare a masurilor dispuse în luna noiembrie.

Ion Samoilă,
Inspector Șef

Florin Baboi,
Inspector Șef Adjunct SSM

 

You may also like

0 comments

By