Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Toader Daniel și Toader Karla Petronela anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire locuință P+M” propus a fi amplasat în comuna Mușătești, satul Robaia, județul Argeș. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Argeș, str. Egalității, nr. 50A, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.213.099; fax 0248.213.200, e-mail: office@apmag.anpm.ro și la titularul proiectului Toader Daniel și Toader Karla Petronela  cu domiciliul în Municipiul Curtea de Argeș, str. Victoriei, bl. P3, sc. A, ap.41, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00 – 16.30. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Argeș.

 

You may also like

0 comments

By