ITM Argeș: 11 angajatori depistați că aveau angajați la negru! Controalele continuă

Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna septembrie 2019

În domeniul relaţiilor de muncă
În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 133 controale. Astfel, la un număr de 11 angajatori sancționați, au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 26 persoane.
Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 340.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
– neacordarea drepturilor salariale;
– netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidență a salariaților;
– necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
– neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă ;
– netransmitere contract individual de muncă în Revisal.
Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– comerț, confecții, prelucrare lemn, service auto
– alimentație publică, transport; spalatorii auto
– construcţii, protecție și pază.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 143 de controale.
Au fost aplicate un numar de 19 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 77.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– neprezentare documente;
– lipsă echipament individual de protecţie ;
– lipsă evaluare riscuri.
Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– comerț, alimentație publică, instalatii electrice, spalatorii auto
– construcţii, protecție și pază, transport, confectii textile, distributie marfuri
Persoanele care vor să sesizeze munca nedeclarată o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By