Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUREȘAN Vasile, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, pentru proiectul: ”Construire locuință parter” propus a fi amplasat în comuna Brăduleț, sat Galeșu, județul Argeș. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Argeș din  Pitești,  strada Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de: luni-vineri, între orele 08.00 -16.30, precum și la următoarea adresă de internet: office@apmag,anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By