Drepturile femeilor – drepturi ale omului

În Centrul de Arte Vizuale al Municipiului Agia Varvara – Atena în perioada 31/10 – 2/11/2019 în cadrul programului Erasmus + KA2 „LOVE DOESN’T HURT” a avut loc un training cu participarea celor 6 asociaṭii partenere în proiect din Bulgaria, Germania, Grecia, România, Spania și Turcia.
Preṣedinta Asociaṭiei pentru Dialog Intercultural a condus sesiunea despre Violarea Drepturilor Omului; pornind de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, printr-o prezentare interactivă a principalelor categorii de drepturi ale omului – civile, politice, sociale și culturale – s-a focusat pe încălcarea drepturilor femeilor și a invitat participanții să dezbată cazuri de încălcare a drepturilor acestora. S-a insistat asupra sintagmei – DREPTURILE FEMEILOR – DREPTURI ALE OMULUI în încercarea de a depặṣi violenţa pe bazặ de gen.
Metodele non-formale prezentate prin care vor fi instruiţi tinerii în activităţi locale au fost: arta decupajului, caricaturặ ṣi mail- art.
După 3 zile de activitate şi experimentare a metodelor non-formale prin arte a avut loc o expoziţie „Arta împotriva violenţei bazatặ pe gen” cu exponate create de participanţi în timpul trainingului. Viceprimarii municipiului Agia Varvara, dl Nikos Vourliotis și dl Dimitris Sotiropoulos și-au exprimat sentimentele și sprijinul pentru astfel de activități care sensibilizează nu numai tinerii, ci și toți oamenii împotriva violenṭei bazatặ pe gen/GBV.

Tania Nicolau

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By