Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MOȚOC NEAGOE P.F.A. titular al proiectului ”Construire anexă agro-zootehnică-grajd, rampă gunoi de grajd și bazin vidanjabil, punct ”Predeal”, carte funciară nr. 82094, sat Corbeni, comuna Corbeni, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: ”Construire anexă agro-zootehnică-grajd, rampă gunoi de grajd și bazin vidanjabil, punct ”Predeal”, carte funciară nr. 82094, sat Corbeni, comuna Corbeni, județul Argeș”, propus a fi amplasat în com. Corbeni, sat Corbeni, județul Argeș. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By