-VIDEO- Bune practici împặrtặșite de Asociaṭia pentru Dialog Intercultural

Asociaṭia Pentru Diaog Intercultural a participat intre 9-13 Martie 2020 la trainingul organizat de Sirius Training, Kauna, Lituania ỉn cadrul proiectului Erasmus + „Dealing with Diversity”. Partenerii de proiect din Londra au selectat cậteva momente din desfặsurarea trainingului ṣi au creat un material video, pe care ỉl prezentặm cu speranṭa cặ vặ va inspira in acṭiuni viitoare. Flashmob, Role-Play, Mail-art, Future- Plans au fost cậteva dintre activitặṭile foarte apreciate ṣi care vor fi transmise ṣcolilor si organizaṭiilor interesate ỉn activitatea educativặ cu tinerii.

 

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By