Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din Curtea de Argeș

MARTI 30 IUNIE 2020, ora 11,00, consilierii locali sunt convocați in baza Dispozitiei primarului nr. 516 / 25.06.2020 la ședința ordinară cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor diplome.

– prezinta dl. Primar

 

 1. Aprobarea procesului verbal  incheiat  in  sedinta  anterioara.

 

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru inlocuirea denumirii unui obiectiv de investitii.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind inlocuirea unei denumiri.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2020.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea unui raport de evaluare si pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui spatiu locativ.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, a Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului si a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare stradala a municipiului Curtea de Arges, pentru alegerea modalitatii de gestiune a serviciului, pentru aprobarea caietului de sarcini al serviciului si pentru aprobarea contractului de gestiune a serviciului.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de Arges precum si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea criteriilor si punctajelor pentru intocmirea listelor de prioritati la repartizarea locuintelor precum si pentru aprobarea listei documentelor necesare.

– prezinta dl. Primar

 

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona.

– prezinta dl. Primar

 1. Diverse

 

Proiectele de hotarare au primit avize consultative de la Comisia jurídica, Comisia economica, Comisia comert si servicii, Comisia de munca si protectie sociala.

Se pot depune amendamente la proiectele de hotarare.

 

 PRIMAR

Ing. Panturescu Constantin

 

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By