Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ

In data de 22 iulie s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ,
sesiunea 2020.
La examen s-au înscris 159 de candidați iar 9 dintre aceștia au renunțat la susținerea probei, înainte de
examen. 12 au absentat. Conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru, 11 candidați s-au
retras din motive personale. În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 127 de teze. Nu au fost
candidați eliminați. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.
Primele rezultate vor fi comunicate în data de 29 iulie. Contestațiile se depun la centrele de examen,
conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora
12.00.  Rezultatele finale se afișează în data de 4 august 2020.
Subiectele și baremele de corectare au fost publicate astăzi, 22 iulie, de către Centrul Național de Politici
și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 16.00. De asemenea, acestea au fost afișate și la
avizierele centrelor de examen.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt)
pentru promovarea examenului.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de
altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic
depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a
deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor
pentru obținerea gradelor didactice.

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By