Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, din luna iulie

JOI 30 IULIE 2020, ora 11.00, consilierii locali din municipiul Curtea de Arges sunt convocati la sedinta ordinara a Consiliului Local pentru luna iulie cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.PROIECT DE HOTARARE pentru alegerea presedintelui de sedinta.
2. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor diplome.
– prezinta dl. Primar
3. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta anterioara.

4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea organigramei si a statului de functii la muzeul municipal prin desfiintarea compartimentului financiar-contabil si a functiei vacante de economist specialist /S/ gradul IA si infiintarea functiei de arheolog /S/ grad debutant – Sectia istorie.
– prezinta dl. Primar

5. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II 2020.
– prezinta dl. Primar

6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar a municipiului Curtea de Arges pentru anul scolar 2020-2021.
– prezinta dl. Primar

7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea acordarii unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri in baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscal.
– prezinta dl. Primar

8. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges.
– prezinta dl. Primar

9. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de vanzare-cumparare a camerei C1 situata in imobilul Cladire stomatologie din strada Negru-Voda nr. 6-8.
– prezinta dl. Primar

10. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2020.
– prezinta dl. Primar

11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2020.
– prezinta dl. Primar
12. Diverse
Proiectele de hotarare au primit avize consultative de la Comisia jurídica, Comisia economica, Comisiei de cultura, invatamant, sanatate si de la Comisia de comert si servicii publice. Se pot depune amendamente la proiectele de hotarare.

PRIMAR
Ing. Panturescu Constantin

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By