Anunț public privind decizia etapei de încadrare

PANGRATIE VASILE, titular al proiectului ”Locuință P” propus a fi amplasat în comuna Brăduleț, sat Galeșu, punct ”Acasă”, nr. cad. 81245, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată și nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus. 

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr 50A, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data afișării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*