Am primit la redacţie – Comunicat

11061253_778182502268529_8634548765899380760_nPartidul Comuniştilor s-a constituit la Curtea de Argeş, unde a avut loc, în ziua de 23 aprilie 2015, Conferinţa Naţională de Constituire, organizată la iniţiativa prof. Gheorghe Ungureanu, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), înfiinţat la data de 23 martie 1966, care a funcţionat legal pînă la data de 2 februarie 2014, cînd “justiţia” burghezo-moşierească a peceriştilor contrarevoluţionari a dispus radierea din lista partidelor politice.

Conferinţa de Constituire a luat act de întocmirea Listei Susţinătorilor – care cuprinde cetăţeni cu drept de vot din judeţele Argeş, Brăila, Bucureşti, Constanţa, Dîmboviţa, Galaţi, Suceava, Tulcea – a dezbătut şi a adoptat documentele prevăzute de Legea partidelor în vederea înregistrării: Actul de Constituire, Programul politic şi Statutul. De asemenea, a fost ales Comitetul Naţional Provizoriu, în care au fost desemnaţi de judeţe reprezentanţii lor, iar Preşedinte a fost ales prof. Gheorghe Ungureanu (foto), iniţiatorul Partidului Comuniştilor. Cu aceeaşi ocazie s-au adoptat hotărîri cu privire la delegaţii care vor reprezenta Partidul Comuniştilor la Tribunalul Bucureşti, pentru înregistrare, precum şi pentru sediul Partidului şi mijloacele băneşti pentru începerea activităţii.

Reamintim Oamenilor Muncii, în primul rînd claselor sociale fundamentale – Muncitorimea şi Ţărănimea – că au de acum, în continuarea Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), radiat la 2 aprilie 2014 de in-justiţia contrarevoluţionară, farul spre care să-şi îndrepte speranţele, dar şi contribuţiile fiecăruia pentru realizarea solidarităţii de clasă în scopul reprezentării, afirmării, apărării şi împlinirii lor.

Biroul de Presă al Partidului Comuniştilor 

You may also like

0 comments

By