Întâlnire dintre argeșeni și ANAF

Pentru a veni în întâmpinarea necesităţii permanente de îmbunătăţire a informării şi îndrumării contribuabililor în domeniul fiscal, AJFP Arges va organiza MIERCURI,  14 SEPTEMBRIE  2016, începând cu ORA 12,00,  în sala de şedinţe a instituţiei o întâlnire cu contribuabilii, având următoarea tematică :

1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna septembrie  2016
2. Aspecte referitoare la promovarea serviciilor oferite de către A.N.A.F.
    contribuabililor
3. Aspecte referitoare la întocmirea formularului  394 „Declaraţie informativă  
    privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de  
    persoanele înregistrate în scopuri de TVA”
4. Reguli de aplicare privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
5. Situaţii privind  schimbarea perioadei fiscale în sensul TVA în cursul anului
6. Aspecte referitoare la întocmirea formularului  099 „Cerere de înregistrare în
   scopuri de TVA , potrivit art. 316 alin. (12)din Legea nr. 227/2015 privind
   Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”
7. Alte aspecte de interes fiscal

Contribuabilii interesaţi vor putea primi anumite clarificări în timpul întâlnirii, dacă transmit solicitarea în perioada 9 – 13 septembrie pe una dintre adresele de e-mail:
Camelia.Firu.AG@mfinante.ro sauMaria.Vladu.AG@mfinante.ro, cu menţiunea „referitor întâlnire contribuabili”.
finante arges

You may also like

0 comments

By