Anunț public

Spread the love

Se notifica doamna DAVIDOIU MARIA cu privire la ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARI URBANISTICE in vederea realizarii investitiei „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E+M, ANEXA GOSPODAREASCA P (magazie), BAZIN BETONAT VIDANJABIL, IMPREJMUIRE SI SISTEMATIZARE TEREN in localitatea Curtea de Arges, Punctul „Tarla 58” T58, nr. …-.., județ Arges – proprietar CALINESCU ANCA MARIA cu domiciliul în str. Marina, nr. 28C., bl. .., sc. .., et. ……. ap. .., sector ………., localitatea Municipiul Curtea de Arges. Eventualele observatii se vor trimite catre DIRECTIA ARHITECT SEF DIN CADRUL PRIMĂRIEI CURTEA DE ARGEȘ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*