Anunț public

Subsemnatul CALINESCU ANCA MARIA având domiciliul în str Marina, nr. 28C, bl.…, sc. …, et. ……. ap. .., sector ………., localitatea Municipiul Curtea de Arges, titular al planului /programului ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARI URBANISTICE in vederea realizarii investitiei „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E+M, ANEXA GOSPODAREASCA P (magazie), BAZIN BETONAT VIDANJABIL, IMPREJMUIRE SI SISTEMATIZARE TEREN” localitatea Curtea de Arges, satul …”, nr. …-..,Punct „Tarla 58”,T58, județ Arges anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, de luni până joi între
orele 9 00 -11 00 .
Observații / comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 18 zile
de la data publicării anunțului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*