Argeș: măsuri de sprijin pentru salariații și afacerile afectate de pandemie

Instituția Prefectului Argeș informează că Guvernul a adoptat o serie de măsuri de sprijin, în această perioadă,pentru  angajații și operatorii economici, PFA-urile, zilierii și liber profesioniștii a căror activitate a fost afectată de pandemia de coronavirus. Pentru a beneficia de ajutor și pentru a depune documentele online, sau pentru informare, aveți la dispoziție platforma www.aici.gov.ro, dar și  http://www.arges.anofm.ro/.

Măsurile de sprijin adoptate de Guvern sunt următoarele:

-Conform OUG 92/2020, se stimulează încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau de alertă. Stimulentul se acordă în condițiile în care persoanele încadrate sunt înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Pentru fiecare persoană din această categorie, angajată pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei. De aceeași facilitate pot beneficia și angajatorii care încadrează în muncă, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani.

-De șomaj tehnic pot beneficia salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2. Cuantumul  indemnizației care se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj  este egală  cu  75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Câștigul salarial mediu brut conform legii  este de  5.429 lei. Astfel, indemnizația plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu poate fi mai mare de  4.072 lei. Dacă bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu suma până la diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

-Prin Ordonanța de Urgență 132/2020 sunt prevăzute o serie de măsuri pentru a stimula angajarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă. Astfel, una dintre modificările aduse de OUG 132/2020 vine în sprijinul angajatorilor a căror activitate a fost redusă temporar ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu, acestora fiindu-le oferită posibilitatea de a reduce timpul de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților. Important de menționat este faptul că reducerea programului de lucru se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, existând de asemenea și obligativitatea ca angajatorul să stabilească programul de lucru pentru întreaga lună. De asemenea, reducerea programului de lucru se poate aplica și în situația programului de muncă în ture, dar și în cazul programului de muncă inegal. Pe parcursul reducerii programului de lucru, salariații afectați de această măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru. Indemnizația este suportată de angajator și este plătită către salariat la data plății salariului aferent lunii de calcul, urmând a fi decontată de către angajator din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

-De prevederile OUG nr. 132/2020 beneficiază și ucenicii, cu condiția ca angajatorul să le asigure acestora accesul la pregătirea teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională.

-În ceea ce privește profesioniștii și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, aceștia pot beneficia în baza unei cereri, de o indemnizație lunară de 41.5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020, indemnizație pentru care se datorează impozit pe venit și contribuții sociale, aceste obligații fiscale fiind declarate prin intermediul declarației unice, excepție făcând persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, pentru care angajatorii sunt cei care rețin, declară și plătesc contribuțiile sociale și impozitul pe venit aferent acestei indemnizații.

-Persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) li se acordă pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, o sumă de la bugetul de stat reprezentând 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de lucru, numai în situația în care aceste persoane colaborează cu unități care activează în domeniile reglementate de art. 13 din Legea nr. 52/2011 și a căror activitate a fost afectată de întreruperea sau restrangerea activității ca urmarea a virusului SARS-CoV-2. Sumele se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, urmând mai apoi a fi decontată de către acesta din bugetul de stat, în baza unei cereri și a unei liste cu persoanele care au beneficiat de acordarea acestor sume. Documentele anterior menționate se depun de către beneficiarul de lucrări spre decontare în format electronic, până pe 5 ale lunii următoare pentru luna anterioară.

-În materie de beneficii acordate angajatorilor, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 132/2020 reglementează faptul că până la data de 31 decembrie 2020, angajatorii care au salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de nu mai mult 3 luni, beneficiază de decontarea unei părți din salariu acordat acestora, reprezentând 41.5% din salariul aferent zilelor lucrate. La fel ca în restul situațiilor, sumele sunt plătite integral de angajator din bugetul propriu, urmând a fi mai apoi decontate din bugetul de stat, în baza unei cereri, a listei cu persoanele care se găsesc în această situație, dar și o declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al angajatorului.

-În ceea ce privește activitatea de telemuncă, angajatorilor li se acordă o singură dată un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, pentru a se achiziționa bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activități de telemuncă. Aceste sume se acordă angajatorilor pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgență cel puțin 15 zile lucrătoare, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Instituția Prefectului Argeș informează că Guvernul a adoptat o serie de măsuri de sprijin, în această perioadă,pentru  angajații și operatorii economici, PFA-urile, zilierii și liber profesioniștii a căror activitate a fost afectată de pandemia de coronavirus. Pentru a beneficia de ajutor și pentru a depune documentele online, sau pentru informare, aveți la dispoziție platforma www.aici.gov.ro, dar și  http://www.arges.anofm.ro/.

Măsurile de sprijin adoptate de Guvern sunt următoarele:

-Conform OUG 92/2020, se stimulează încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau de alertă. Stimulentul se acordă în condițiile în care persoanele încadrate sunt înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Pentru fiecare persoană din această categorie, angajată pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei. De aceeași facilitate pot beneficia și angajatorii care încadrează în muncă, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani.

-De șomaj tehnic pot beneficia salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2. Cuantumul  indemnizației care se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj  este egală  cu  75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Câștigul salarial mediu brut conform legii  este de  5.429 lei. Astfel, indemnizația plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu poate fi mai mare de  4.072 lei. Dacă bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu suma până la diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

-Prin Ordonanța de Urgență 132/2020 sunt prevăzute o serie de măsuri pentru a stimula angajarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă. Astfel, una dintre modificările aduse de OUG 132/2020 vine în sprijinul angajatorilor a căror activitate a fost redusă temporar ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu, acestora fiindu-le oferită posibilitatea de a reduce timpul de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților. Important de menționat este faptul că reducerea programului de lucru se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, existând de asemenea și obligativitatea ca angajatorul să stabilească programul de lucru pentru întreaga lună. De asemenea, reducerea programului de lucru se poate aplica și în situația programului de muncă în ture, dar și în cazul programului de muncă inegal. Pe parcursul reducerii programului de lucru, salariații afectați de această măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru. Indemnizația este suportată de angajator și este plătită către salariat la data plății salariului aferent lunii de calcul, urmând a fi decontată de către angajator din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

-De prevederile OUG nr. 132/2020 beneficiază și ucenicii, cu condiția ca angajatorul să le asigure acestora accesul la pregătirea teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională.

-În ceea ce privește profesioniștii și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, aceștia pot beneficia în baza unei cereri, de o indemnizație lunară de 41.5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020, indemnizație pentru care se datorează impozit pe venit și contribuții sociale, aceste obligații fiscale fiind declarate prin intermediul declarației unice, excepție făcând persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, pentru care angajatorii sunt cei care rețin, declară și plătesc contribuțiile sociale și impozitul pe venit aferent acestei indemnizații.

-Persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) li se acordă pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, o sumă de la bugetul de stat reprezentând 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de lucru, numai în situația în care aceste persoane colaborează cu unități care activează în domeniile reglementate de art. 13 din Legea nr. 52/2011 și a căror activitate a fost afectată de întreruperea sau restrangerea activității ca urmarea a virusului SARS-CoV-2. Sumele se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, urmând mai apoi a fi decontată de către acesta din bugetul de stat, în baza unei cereri și a unei liste cu persoanele care au beneficiat de acordarea acestor sume. Documentele anterior menționate se depun de către beneficiarul de lucrări spre decontare în format electronic, până pe 5 ale lunii următoare pentru luna anterioară.

-În materie de beneficii acordate angajatorilor, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 132/2020 reglementează faptul că până la data de 31 decembrie 2020, angajatorii care au salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de nu mai mult 3 luni, beneficiază de decontarea unei părți din salariu acordat acestora, reprezentând 41.5% din salariul aferent zilelor lucrate. La fel ca în restul situațiilor, sumele sunt plătite integral de angajator din bugetul propriu, urmând a fi mai apoi decontate din bugetul de stat, în baza unei cereri, a listei cu persoanele care se găsesc în această situație, dar și o declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al angajatorului.

-În ceea ce privește activitatea de telemuncă, angajatorilor li se acordă o singură dată un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, pentru a se achiziționa bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activități de telemuncă. Aceste sume se acordă angajatorilor pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgență cel puțin 15 zile lucrătoare, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*