078087082085086X0302Y072100F000000000

Când s-au înființat și ce atribuții au serviciile publice din subordinea Primăriei Municipiului Curtea de Argeș

1. Serviciul Public de Gospodărie Comunală (SPGC) Curtea de Argeş a fost înfiinţat în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/1998 şi este organizat prin Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin aceeaşi hotărâre.
Activităţile SPGC Curtea de Argeş sunt:
 întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi;
 întreţinere şi reparaţii străzi;
 producere de prefabricate necesare întreţinerii şi reparării străzilor;
 producere de material săditor necesar întreţinerii şi amenajării spaţiilor verzi;
 administrarea spaţiului locativ aparţinând domeniului public sau privat al localităţii, exceptându-se actele de dispoziţie şi închiriere a imobilelor.

2.Serviciul Public Pieţe, Târguri şi Oboare (SPPTO) Curtea de Argeş a fost înfiinţat în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/1998 şi este organizat prin Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin aceeaşi hotărâre.
Obiectul de activitate al SPPTO Curtea de Argeş este asigurarea întreținerii, exploatării și administrării operative a pieţelor, târgurilor şi oboarelor.

3. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Curtea de Argeş – a fost înfiinţat în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/1998 și a fost reorganizat prin HCL nr. 21/28.12.2012 pentru aprobarea reorganizării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din serviciu public fără personalitate juridică în serviciu public cu personalitate juridică. Prin aceeași hotărâre au fost aprobate și Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama și statul de funcții.
Scopul Serviciului este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederile actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în regim de ghişeu unic.

4. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Curtea de Argeş – a fost înfiinţat în anul 2005 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2005 şi este organizat prin Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2008.
Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor SVSU s-a făcut pe baza următoarelor criterii, pentru sectorul de competentă:
 Numărul de gospodării /locuinţe individuale din sectorul de competenţă: aproximativ 12.200, din care aproximativ 4.900 apartamente şi aproximativ 7.300 gospodării cu curte;
 Tipuri de riscuri identificate în profilul teritorial al municipiului:cutremur, alunecare/prăbuşire de teren, inundaţie, incendiu de pădure, accident chimic, incendiu în masă, accident grav de transport, eşecul utilităţilor publice, epidemie;
Serviciul are următoarele atribuţii principale:
 desfăşurarea activităţii de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;
 execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a bunurilor;
 desfăşoară alte actiuni de limitare şi înlăturare a urmarilor situaţiilor de urgenţă, la toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii profesioniste;
 colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi eficiente.
SVSU are un efectiv de 64 de persoane, dintre care 1 persoană angajată şi 63 de voluntari, un voluntar putând face parte din una sau mai multe echipe specializate.

5. Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) Curtea de Argeş – a fost înfiinţat în anul 2005 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2005 şi a fost organizat prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2008; SPAS a fost reorganizat prin HCL nr. 20/28.12.2012 pentru aprobarea
reorganizării Serviciului Public de Asistenţă Socială din serviciu public fără personalitate  juridică în serviciu public cu personalitate juridică. Prin aceeași hotărâre au fost aprobate și Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama și statul de funcții.
Obiectivele principale ale serviciului sunt următoarele:
 protejarea persoanelor cu dizabilităţi;
 protejarea persoanelor vârstnice;
 protejarea copiilor aflaţi în dificultate.

Cu mențiunea că din anul 2018, Serviciul Public de Asistenţă Socială a fost transformat în Direcţia de Asistenţă Socială. Decizia a venit pentru a aduce la normalite funcţionarea acestei structuri care are de câtva timp personalitate juridică şi desfăşoară o activitate extrem de importantă, ce presupune numeroase documentări. 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*