National

În urma unor informații apărute în presă conform cărora în România există 3000 de medici falși, Ministerul Sănătății face următoarele precizări :

Ministerul Sănătății nu deține informația că ar exista medici falși care profesează în România. Dacă cineva deține informații că astăzi sunt medici falși care oferă servicii medicale în sistemul public sau privat de sănătate, are obligația să anunțe organele competente, acest lucru punând în pericol viețile pacienților.

În urma cazurilor depistate în care persoane profesau meseria de medic cu parafe acordate  ilegal, Ministerul Sănătății a demarat un control la Direcția de Sănătate Publică București în cadrul căruia au fost verificate toate codurile de parafă eliberate de această institutie din anul 2018 până în februarie 2019. De asemenea, astfel de controale au fost derulate în mai multe direcții de sănătate publică județene.

 De asemenea, pentru a evita situațiile ca și alte persoane care nu indeplinesc condițiile necesare să practice medicina în România,  Ministerul Sănătății a elaborat un Ordin de Ministru care se află în prezent în transparență decizională și care reglementează condițiile necesare pentru angajarea medicilor în sistemul de sănătate public și privat.

Facem mențiunea că lista cu codurile de parafa eliberate la nivel național este elaborată de centrul de calcul al Ministerului Sănătății și nu poate fi făcută publică deoarece conține date cu caracter personal.

“Mi se pare extrem de grava afirmația conform căreia astazi ar exista în sistemul de sănătate din România 3000 de medici falși. Dacă există dovezi în acest sens, dacă cineva știe că există o singură persoană care astăzi practică medicina fără a avea acest drept, are obligația de a informa imediat organele competente. Astfel de afirmații fără dovezi fac foarte mult rău pacienților, a caror încredere în personalul medical poate fi zdruncinată. Pe de alta parte, suspiciunile create astfel afectează și medicii care fac tot ce le stă în putință pentru sănătatea noastră. Am luat măsuri îndată ce am aflat despre primul caz în care o persoana și-a obținut ilegal codul de parafă,  astfel încât să nu mai existe posibilitatea creării de breșe în sistem. Este vorba chiar despre  persoana pe care o apară astăzi domnul avocat Daniel Ionascu, cel care afirma ca sunt alte mii de medici în situația clientului său. Sunt sigură că justiția își va face datoria în toate cazurile de depistate pentru a da un exemplu celor care s-ar mai gândi de acum încolo că se pot juca de-a medicii punând în pericol viețile oamenilor. ” , a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor de telefonie și internet mobil, care au serviciul de roaming activat, că pot ajunge în situația de a utiliza involuntar acest serviciu în apropierea granițelor țării. Roaming-ul involuntar apare atunci când telefonul sau tableta se conectează automat la o rețea dintr-o țară vecină, iar utilizatorii, deși se află pe teritoriul României, folosesc serviciile de comunicații în roaming.

 „Periodic monitorizăm localitățile și drumurile situate la granițele țării unde există risc de roaming involuntar și publicăm lista localităților. Obiectivul nostru este ca utilizatorii care călătoresc în zonele de graniță să fie avertizați asupra acestui risc și să cunoască metodele prin care pot evita conectarea la rețelele operatorilor statelor vecine și implicit costurile suplimentare. Trebuie menționat faptul că, în cazul în care au telefonul setat pentru conectarea automată la rețea, utilizatorii intrați în roaming involuntar vor rămâne captivi în rețeaua statului vecin cât timp terminalul recepționează semnal de la rețeaua operatorului respectiv, chiar dacă există semnal de la operatorul național la care este abonat. Pentru a evita astfel de situații, recomandăm dezactivarea opțiunii de selectare automată a rețelei și selectarea manuală a rețelei, în zonele aflate în apropierea granițelor”, a declarat Cristin POPA, director executiv al Direcției Executive Monitorizare și Control.
Roaming involuntar
Roaming-ul involuntar poate apărea în zonele de graniță de pe teritoriul României numai în cazul în care utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automată a rețelei. În aceste situații, echipamentul mobil se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află utilizatorul.  
Utilizatorul, deși se află pe teritoriul României, va fi astfel facturat pentru serviciile de comunicații  utilizate în roaming, ca și cum s-ar afla fizic pe teritoriul statului vecin.
Furnizorii au obligația de a informa utilizatorii asupra tarifelor, în valori care includ TVA, aplicabile serviciului de roaming utilizat în statul respectiv, imediat după conectarea la rețeaua parteneră, fără întârzieri nejustificate.
Utilizarea involuntară a telefonului/tabletei în roaming nu îi scutește pe utilizatori de plata acestui serviciu. 
Tarife de roaming
În cazul în care telefonul sau tableta se conectează automat la rețeaua unui stat vecin membru al Uniunii Europene cum ar fi Bulgaria sau Ungaria, apelurile primite sau efectuate și consumul de date se vor tarifa conform mecanismului Roam like at home. Mai exact, tarifarea se va realiza ca și cum ar fi un consum efectuat în România, în afara propriei rețele, în măsura în care acesta nu depășește limitele unei utilizări rezonabile. După epuizarea beneficiilor naționale incluse, se aplică tarifele în afara propriei rețele pentru minute/SMS-uri, respectiv tarifele pentru consumul de date (MB/GB) la nivel național. În cazul abonaților RCS&RDS, tarifele aplicabile pentru convorbirile și consumul de date efectuate în roaming sunt exceptate de la Roam like at home (detalii aici).
Cheltuieli mult mai mari, însă, pot rezulta în urma conectării la rețeaua unui operator dintr-un stat vecin care nu este membru UE, cum sunt Moldova, Ucraina și Serbia. În aceste țări, tarifele de roaming aplicabile nu sunt reglementate, fiind semnificativ mai mari.
Localități cu risc de roaming involuntar
Conform măsurătorilor efectuate de ANCOM, în majoritatea județelor aflate la graniță există puncte în care telefoanele sau tabletele pot intra în roaming involuntar. Localitățile identificate ca având un potențial risc de intrare în roaming involuntar se găsesc în judeţele Arad, Bihor, Botoșani, Caraș Severin, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Mehedinți, Maramureș, Olt, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vaslui.
Utilizatorii pot consulta lista actualizată, în 2018, a localităților de graniță identificate de ANCOM ca având un risc potențial de intrare în roaming involuntar, în funcție de operator, aici. Lista indică localitățile cu risc de roaminginvoluntar în care, în funcție de deplasarea utilizatorului, echipamentul mobil se poate conecta temporar la rețeaua unui operator străin, dar și localitățile cu risc crescut de roaming involuntar, unde echipamentul mobil se poate conecta permanent la rețeaua unui operator străin pe toată suprafața localității respective. Listele nu sunt exhaustive, fiind posibil ca fenomenul de roaming involuntar să se manifeste și în alte localități. Pe măsură ce acestea vor identificate, lista va fi actualizată.
Mai multe informații privind utilizarea și costurile serviciului de roaming sunt disponibile pe pagina de internet a Autorității, aici.
Sfatul ANCOM:
Atunci când sunteți în zone de graniță, trebuie să fiți atenți când folosiți telefonul. Operatorii au obligația să vă anunțe prin SMS în momentul în care telefonul s-a conectat la rețeaua unui operator străin. S-ar putea însă, din neatenție, să nu dați importanță unor astfel de mesaje. Și atunci, pentru a evita accesarea involuntară a serviciilor este bine să vă luați câteva măsuri de precauție:
  – selectați manual rețeaua (dezactivați opțiunea telefonului de selectare automată a rețelei);
  – solicitați operatorului să vă activeze serviciul de roaming numai la cerere, când vă deplasați în străinătate;
  – verificați la ce rețea e conectat telefonul sau tableta înainte de a le utiliza, în cazul în care selectarea rețelei rămâne pe modul automat.
        Puteți accesa videoclipul explicativ aici.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) lansează în consultare publică un proiect de decizie prin care propune revizuirea măsurilor menite să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de telefonie și acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice și în condiții echivalente celor de care beneficiază majoritatea utilizatorilor. „Ofertele telecom trebuie să răspundă nevoilor specifice ale utilizatorilor. Pentru persoanele cu dizabilități e important ca acestea să cuprindă servicii care să asigure o eficiență sporită din punctul de vedere al comunicării, cum ar fi serviciile de acces la internet mobil, prin prisma calității acestora de a substitui serviciile de apel video, SMS și chiar voce. Tehnologia evoluează, iar de avantajele aduse de acest progres trebuie să beneficieze toți utilizatorii, de aceea ANCOM propune astăzi creșterea resurselor de consum cuprinse în pachetele de servicii de telefonie și internet destinate persoanelor cu dizabilități, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Modificările propuse

ANCOM propune revizuirea pachetelor tarifare destinate persoanelor cu dizabilități prin creșterea numărului de minute, respectiv SMS-uri, precum şi a volumului de date incluse în aceste pachete, comparativ cu beneficiile stabilite în 2015 prin decizia președintelui ANCOM, astfel încât implementarea acestor modificări să contribuie la maximizarea disponibilității serviciilor pentru această categorie de utilizatori.

Astfel, Autoritatea propune ca, pentru utilizatorii finali cu dizabilități auditive și/sau de vorbire, furnizorii de servicii de comunicații la puncte mobile să fie obligați să asigure pachete care să conțină ca beneficii lunare minime, disponibile exclusiv la nivel național, un număr nelimitat de SMS-uri în rețeaua proprie și 300 SMS-uri în alte rețele la un tarif recomandat de 4 euro/lună, inclusiv TVA. Totodată, la cererea utilizatorilor, furnizorii vor oferi un volum de date de minim 3 GB, precum și un volum nelimitat de date pentru utilizarea serviciilor de interpretare video în limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicațiilor dedicate, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 6 euro/lună, inclusiv TVA. În prezent, persoanele cu dizabilităţi auditive și/sau de vorbire pot beneficia lunar de oferte cu un număr nelimitat de SMS-uri în reţelele proprii, cel puțin 150 SMS-uri în rețelele naționale şi, la cerere, un trafic naţional la internet mobil de minim 300 MB.

Pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, ANCOM propune ca pachetele puse la dispoziție de furnizorii de servicii de comunicații la puncte mobile să conțină ca beneficii lunare minime, disponibile exclusiv la nivel național, 2.000 minute în rețeaua proprie și 500 minute în alte rețele la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA și, la cererea utilizatorilor, un volum de date mobile de 3 GB, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 4 euro/lună, inclusiv TVA. În prezent, persoanele cu dizabilități vizuale pot beneficia de oferte cu cel puțin 300 de minute naționale și, la cerere, trafic național lunar la internet mobil de minim 300 MB.

În ceea ce privește pachetele de servicii de comunicații electronice la punct fix puse la dispoziția persoanelor cu dizabilități, având în vedere că din analiza efectuată de Autoritate a rezultat că, în prezent, aceste pachete se regăsesc în ofertele comerciale ale furnizorilor, în configurații și tarife similare celor reglementate, ANCOM propune eliminarea obligației existente în acest sens în sarcina furnizorilor potrivit actualei reglementări. Autoritatea va monitoriza evoluția pieței și, în principal, a ofertelor disponibile comercial în scopul analizării nivelului de echivalență a accesului la serviciile de comunicații electronice în rândul persoanelor cu dizabilități.

Context

ANCOM a realizat, în 2017, două studii de piață la nivel național care au avut ca obiectiv obținerea de informații relevante în ceea ce privește gradul de acces al persoanelor cu dizabilități auditive, respectiv vizuale la serviciile de comunicații electronice la puncte fixe și mobile, dar și în ceea ce privește comportamentul de utilizare a acestor servicii, inclusiv din perspectiva substituibilității lor. 

Studiile au arătat că cele mai cunoscute și apreciate măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități, stabilite prin intermediul legislației în vigoare, sunt reprezentate de posibilitatea utilizatorilor de a returna echipamentele (53%), urmată de posibilitatea interogării serviciului cost-control prin mesaje audio (43%), adresarea solicitărilor/reclamațiilor printr-o persoană desemnată (41%) și accesul la serviciul de relații cu clienții prin metode specifice persoanelor cu dizabilități (41%). În ceea ce privește gradul de folosire a acestora, cel puțin 21% dintre respondenți au declarat că, în decurs de un an, au folosit mare parte dintre aceste beneficii.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze observaţii şi propuneri până la data de 24.06.2019, pe care le pot transmite prin poșta, la adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. De asemenea, observaţiile/propunerile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail la adresa consultare@ancom.org.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursa foto: clujmanifest.ro

 

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 23.307.000 de lei a bugetului alocat Programului de Interes Național (PIN) „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.

Decizia de majorare a bugetului acestui PIN, estimat inițial la 51,2 milioane de lei, a fost luată ca urmare a solicitărilor transmise Ministerului Muncii și Justiției Sociale de către autoritățile locale.

În perioada august 2018 – ianuarie 2019, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități a derulat două sesiuni de selecție publică de proiecte în cadrul PIN „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” aprobat prin HG nr. 798/2016, modificată prin HG nr. 192/2018.

”Ca urmare a derulării celor două sesiuni de selecție publică de proiecte, au fost propuse deja la finanțare 27 de proiecte prin care vor fi înființate 76 de locuințe protejate, 25 de centre de zi și 2 centre respiro/centre de criză, de care vor beneficia aproximativ 700 de persoane. Având în vedere interesul crescut al autorităților locale pentru dezvoltarea acestor servicii, Guvernul a decis suplimentarea bugetului alocat inițial pentru crearea de servicii specializate în comunitate destinate persoanelor cu dizabilități”, transmite Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

În anul 2018 Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 3.611 reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din România. „Conform petițiilor primite, utilizatorii reclamă în mod recurent modul de desfășurare a relației contractuale cu furnizorii. Încetarea contractelor, facturarea serviciilor, nerespectarea prevederilor contractuale și încheierea contractelor la distanță sunt probleme cel mai des întâlnite în derularea contractelor. Pe lângă rezolvarea punctuală a reclamațiilor, continuăm și în acest an activitatea de informare a utilizatorilor finali pentru că ei sunt beneficiarii măsurilor ANCOM, direct sau indirect”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Servicii de comunicații electronice

Din totalul reclamațiilor primite de Autoritate în anul 2018, 87% au vizat serviciile de comunicații electronice, principalele nemulțumiri reclamate vizând aspecte care țin de relația contractuală cu furnizorii de servicii de comunicații electronice. Astfel, utilizatorii au semnalat probleme privind încetarea contractelor (17% din reclamațiile referitoare la serviciile de comunicații electronice), facturarea acestor servicii (12%), nerespectarea contractelor de către furnizori (11%) și derularea contractelor la distanță (9%).

Peste 21% dintre petițiile trimise la ANCOM au vizat probleme întâlnite în procesul de portare a numerelor de telefon.

În creștere față de anul precedent au fost reclamațiile privind serviciul de roaming (14%), acestea vizând în special condițiile de utilizare a serviciilor de roaming în Spațiul Economic European (Roam like at home).

Datele ANCOM arată că reclamațiile formulate de utilizatori s-au referit la serviciile furnizate de Vodafone România în proporție de 24%, Telekom Romania Mobile Communications – 20%, Telekom Romania Communications – 15% Orange România – 15%, și RCS&RDS – 12%.

Servicii poștale

8% (în scădere 14 p.p. față de anul precedent) din totalul reclamațiilor înregistrate la ANCOM anul trecut au avut ca subiect furnizarea serviciilor poștale.

Problemele semnalate de utilizatorii serviciilor poștale au fost legate de termenul de livrare a trimiterilor poștale (22% din totalul reclamațiilor), nelivrarea trimiterilor poștale (19%), deteriorarea trimiterilor poștale (17%) și pierderea sau furtul acestora (15%). În contextul creșterii semnificative a comerțului online, serviciul de livrare colete a căpătat o amploare din ce în ce mai mare. În acest context, cei mai reclamați furnizori de servicii poștale au fost Urgent Cargus (36% din totalul reclamațiilor referitoare la serviciile poștale), Fan Courier (15%), Compania Naţională Poşta Română (13%), Dynamic Parcel Distribution (12%).

Alte subiecte reclamate

5% din totalul petițiilor primite de ANCOM în 2018 au vizat aspecte referitoare la echipamente radio, regimul reţelelor de infrastructură sau procedura de alocare a frecvenţelor pentru emisiile radio.

Soluționarea reclamațiilor

ANCOM poate interveni direct în situațiile în care furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune încalcă drepturile de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor (sau nu respectă legislația din acest domeniu), nu respectă reglementările legate de furnizarea serviciilor de roaming, nu includ anumite informații în contracte sau nu respectă condițiile de încheiere a contractelor la distanță.

Reclamațiile privind nerespectarea/neexecutarea contractelor de către furnizorii de servicii de comunicații electronice pot fi adresate de către utilizatorii persoane fizice Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), iar persoanele juridice aflate în această situație se pot adresa instanței de judecată competente.

În ceea ce privește serviciile poștale, în cazul nerespectării termenului de livrare, utilizatorii se pot adresa ANPC, care are competența legală de a sancționa furnizorii pentru nerespectarea contractului/ Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale. În caz de pierdere, furt, distrugere (totală sau parțială) sau deteriorare a bunului expediat, utilizatorii care nu primit un răspuns de la furnizor în maxim 3 luni sau sunt nemulțumiți de răspuns, se pot adresa ANCOM, cu dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile, urmând pașii descriși aici. ANCOM nu poate însă stabili cuantumul despăgubirilor și nici obliga furnizorul la plata acestora, astfel de competențe revenind instanțelor de judecată.

Mai multe detalii sunt disponibile în secțiunea InfoCentru a paginii de internet ANCOM sau pe pagina de Facebook a Autorității.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, și-a propus pentru anul 2019, în cadrul Programul Național de Împăduriri, regenerarea pădurilor pe 12.615 hectare, din care 7.935 hectare sunt regenerări naturale și 4.680 hectare sunt regenerări artificiale.

Regenerarea pădurilor este una dintre activitățile prioritare ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prin care se urmărește asigurarea integrității și permanenței pădurilor, pentru ca acestea să-și exercite cu continuitate funcțiile de protecție și de producție.

Pe lângă lucrările de regenerare a pădurilor, naturale și artificiale, care se vor executa în 2019, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va efectua lucrări de completare a plantațiilor înființate în anii anteriori și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de diverși factori climaterici (secetă, incendii etc.). 

Pentru lucrările de împăduriri programate în 2019 sunt necesari 27 de milioane de puieți forestieri.

În ultimii cinci ani, în pădurile proprietatea publică a statului, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 79.601 de hectare, din care 49.387de hectare prin regenerări naturale și 30.214 de hectare prin regenerari artificiale (împăduriri), pentru care s-au folosit 171 milioane de puieți forestieri.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva utilizează, pentru activitatea de regenerare a pădurilor proprietate publică a statului, puieți proveniți din pepinierele silvice proprii, unde se produc anual aproximativ 50 de milioane de puieți forestieri din 60 de specii, în 9 pepiniere centrale și circa 600 de pepiniere aparținând subunităților RNP.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3.13 milioane hectare păduri proprietate publică a statului, ceea ce înseamnă 48% din totalitatea suprafeței cu păduri de la nivel național. Diferența de 52% o reprezintă suprafețele care aparțin proprietarilor privați. Pădurile administrate de Romsilva dețin certificarea managementului forestier la standarde internaționale.

În primele cinci zile ale lunii martie, pompierii au acționat pentru stingerea a 1300 de incendii de vegetație uscată, fiind afectate peste 3.800 de ha și mai multe gospodării din întreaga țară.

Utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor în condiţii de vânt şi fără respectarea măsurilor obligatorii de protecţie favorizează propagarea incendiilor la locuințele oamenilor, proprietăți sau la fondul forestier.

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 – 50.000 pentru persoane juridice. De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, vă reamintim următoarele măsuri de prevenire:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

• Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;

• Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;

• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

• Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).

Foto: ISU București-Ilfov

CNAIR SA aduce la cunoștință operatorilor economici specializați și personalului atestat pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri că în conformitate cu prevderile Ordinului MT/MDRAP/MAI nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, autorizațiile operatorilor economici specializaţi pentru însoţirea vehiculelor cu depăşiri, ale autovehiculelor de însoţire și atestatele personalului specializat, emise conform prevederilor Ordinului MTI/MAI nr. 356/107/2010 care nu vor fi ridicate până în data de 18 martie 2019 vor fi anulate.

Operatorii economici specializați și personalul atestat pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri sunt rugați să își ridice autorizațiile și atestatele de la sediul CNAIR SA din Bd. Dinicu Golescu Nr. 38, sector 1, Bucureşti, până la data menționată.

 

În cadrul operațiunii Tomis, în perioada 25.01 – 3.02.2019, inspectorii ANAF au verificat 1194 contribuabili beneficiari ai importurilor/achizițiilor intracomunitare, atât la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, cât și la Biroul Vamal Constanța. Pentru 65 dintre aceștia a fost dispusă măsura sigilării/înștiințării, iar pentru 52 dintre contribuabili marfa a fost efectiv sigilată, până la prezentarea documentelor justificative necesare clarificării stării de fapt fiscale. 

        Un caz deosebit a fost descoperit în data de 29.01.2019, când inspectorii ANAF au identificat, în rampa de export a Portului Constanța Sud Agigea, o cantitate de circa 460.000 de litri de produs viniviticol cu denumirea „must din recolta anului 2018”, în vederea unor livrări intracomunitare către o societate din Spania. A fost solicitat sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea prelevării unor probe din produsul viticol care face obiectul investigației. Verificările în acest caz continuă, în vederea clarificării provenienței produsului viticol, a naturii produsului, a stării de fapt fiscale, precum și pentru stabilirea obligațiilor fiscale corespunzătoare. 

 

Urmare a informațiilor apărute privind discontinuitatea în aprovizionare cu heparină, Ministerul Sănătății precizează următoarele:

În prezent, în România, doi producători de heparină dețin autorizații de punere pe piață. Unul dintre aceștia nu a comercializat până în prezent niciun produs, deși este înregistrat în CANAMED, deoarece se află în procedură de acreditare GMP la ANMDM.

Cel de-al doilea producător a anunțat la sfârșitul anului trecut că se confruntă cu probleme de fabricatie, confirmate și de o alertă rapidă transmisă de Agentia Medicamentului din Germania. Consecința acestor disfuncționalități de producție a fost retragerea unor serii din Europa, iar urmare a acestei situații în mai multe state europene, ca de exemplu Germania, au survenit discontinuități în aprovizionare.

În acest context, Ministerul Sănătății a inițiat o serie de discuții cu cei doi producători înregistrați pe piața din România și cu ANMDM.

Producătorul cu dicontinuități de producție a informat Ministerul Sănătății că data probabilă a revenirii pe piață este luna aprilie 2019, iar producătorul aflat în procedură de acreditare a anunțat că are un stoc semnfificativ de fiole de heparină în depozite pe care le poate pune pe piață începând cu a doua jumătate a lunii februarie, imediat ce se finalizează procedurile de acreditare.

Până la acea data, conform SER, există un stoc 67 000 de fiole heparină care pot fi redistribuite în funcție de necesități.

Avand in vedere ca la ora actuala in Europa, in cadrul sedintelor de hemodializa se utilizeaza ca anticoagulant atat Heparina cu greutate moleculara mica, cât și heparina nefracționată, specialiștii nefrologi din Comisia MS  recomandă unitatilor de dializa sa utilizeze in principal heparina cu greutate muleculara mica, lasand pentru ultima instanta heparina nefractionata, astfel incat in aceatsa perioada, heparina nefractionata sa fie directionata catre spitalele cu sectii de chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala.

ANMDM a solicitat distribuitorii să direcționeze cantitățile disponibile cu prioritate unităților în care lipseste acest produs.

Mai mult, MS și Compania Unifarm au identificat soluțiile pentru aducerea, în perioada imediat următoare, a  unei cantități de 100 000 fiole prin prin procedura de autorizare pe nevoi speciale.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății a solicitat ANMDM să urgenteze procedura de acreditare a producătorului cu stocuri de heparină și Direcției de specialitate din MS să monitorizeze situația aprovizionării cu acest heparină în următoarea perioadă.”, transmite Ministerul Sănătății. 

În prima săptămână a acestui an, morbiditatea prin infecții respiratorii acute a fost mai crescută comparativ cu cea înregistrată în săptămâna precedentă, dar s-a încadrat în intervalul așteptat, conform unei informări a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile către Ministerul Sănătății.

La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS si pneumonii) a fost de 52991, cu 9.1% mai mare comparativ cu cel înregistrat in aceeași săptămână a sezonului precedent (48546) si cu 32.5% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (39978), creșterea fiind datorată în parte și datelor subraportate din săptamâna anterioară ca urmare a zilelor libere legale din perioada sărbătorilor.

 “În acest moment nu se pune problema unei epidemii de gripă. Este vorba despre o circulație mai intensă a virusului gripal”, a declarat astăzi ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

De la debutul acestui sezon au fost înregistrate 5 decese confirmate cu virus gripal. Ministrul Sănătății a declarat că există o îngrijorare privind decesul unor persoane tinere fără antecedente de sănătate, dar și nevaccinate.

În acest context, Ministerul Sănătăţii reaminteşte populaţiei că vaccinarea este cea mai sigură şi eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă şi recomandă populației să se vaccineze.

Până la data de 06.01.2019 au fost vaccinate antigripal 1.203.057 persoane din grupele la risc, cu vaccin asigurat gratuit de către Ministerul Sănătății în cadrul campaniei de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire.

Anul acesta Ministerul Sănătății a achiziționat 1 300 000 doze de vaccin gripal pentru campania de vaccinare antigripală.

Ministerul Sănătății atrage atenția că, odată cu  începerea cursurilor în unitățile de învățământ numărul cazurilor de îmbolnăvire ar putea crește. O importanță majoră o reprezintă triajul efectuat de către cadrele didactice în clasă, la prima ora de curs,  pentru evitarea riscului apariției de focare în colectivități.

De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor  pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi in special prin gripa.

Medicația antigripală (antivirală) se administrează la indicația medicului.

01 Sep 2000 — Syringe in surgery — Image by © Tom & Dee Ann McCarthy/CORBIS

În 2019, prima inspecţie tehnică periodică va rămâne la trei ani pentru autoturismele noi, la un interval de doi ani pentru maşinile cu o vechime de până în 12 ani şi la fiecare 12 luni pentru cele mai vechi de 12 ani.

Preţul unei verificări tip ITP costă între 80 şi 150 de lei, în funcţie de staţia de verificare şi de tipul autovehiculului.

Actele necesare pentru efectuarea ITP 2019 sunt:

– Carte de identitate a vehiculului (CIV) in original sau copie conform cu originalul eliberata de leasing sau de banca in cazul persoanelor juridice;

– Certificat inmatriculare in original;

– Asigurare obligatorie (RCA) valabila;

– BI/CI a persoanei care se prezinta cu vehiculul.

Şoferii prinşi în trafic fără ITP vor fi amendaţi, iar plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului vor fi confiscate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunţă că din data de 20 mai şoferii prinşi în trafic cu autoturisme ale căror ITP-uri sunt expirate vor fi amendaţi, se vor confisca plăcuţele, iar maşinile nu vor mai putea fi deplasate decât împinse sau pe platforme.

„Din 20.05.2018, dacă sunteţi surprinşi în trafic cu Inspecţia Tehnică Periodică ( ITP) expirată, poliţistul vă va reţine talonul şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare, vă va da amendă şi o dovadă fără drept de circulaţie, aşadar nu o să mai luaţi maşina de acolo decât pe platformă sau împinsă, apoi trebuie să mergeţi la RAR deci, mult mai complicat”, se arată într-o precizare a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook.

De asemenea, aceleaşi măsuri se vor lua şi dacă maşina a fost cumpărată/vândută dar nu a fost trecută pe numele noului proprietar în termen de 90 de zile de la înstrăinare.

„Începând cu 20 mai, se va aplica suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului pentru ITP expirată. Suspendarea încetează automat la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică. Certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare se restituie proprietarului de către poliţia rutieră, la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului”, se mai arată în precizarea MAI.

Potrivit sursei citate, se poate verifica, pe site-ul DRPCIV, în timp real, dacă înmatricularea autoturismului este suspendată sau validă.

Maşinile cu defecte minore pot trece de ITP

La fiecare inspecţie tehnică periodică (ITP), maşinile trec sau nu de verificare în funcţie de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unor prevederi care se aplică din 20 mai 2018. Concret, autovehiculele pot trece de inspecţie cel mult cu defecte minore, iar dacă este vorba de defecte mai grave, acestea trebuie reparate în maximum 30 de zile.

În acest sens, şoferii care vin cu maşinile pentru efectuarea ITP-ului vor fi informaţi despre deficienţele ce trebuie remediate. Totodată, prevederile recent apărute în Monitor includ şi definiţii pentru cele trei categorii de defecte, după cum urmează:

deficienţe minore: deficienţele care n-au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau impact asupra mediului şi alte neconformităţi minore
deficienţe majore: deficienţele susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic şi alte neconformităţi mai importante
deficienţe periculoase: deficienţele care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului

RAR: Sistemul video pentru staţiile ITP devine obligatoriu, absenţa lui atrage suspendarea activităţii

Începând cu 21 mai, toate staţiile autorizate de efectuare a Inspecţiei Tehnice Periodice care nu vor avea montat şi în funcţiune sistem de înregistrare video obligatoriu vor avea autorizaţia tehnică suspendată, arată un comunicat transmis luni de RAR.

„Incă de la începutul lunii mai 2018, Registrul Auto Român (RAR) a verificat la nivel naţional în staţiile ITP (inspecţie tehnică periodică) dotarea corespunzătoare/instalarea sistemului de supraveghere video şi îndeplinirea tuturor funcţionalităţilor impuse de lege”, precizează documentul.

Reprezentanţii RAR spun că procesul de verificare a conformităţii instalării sitemului în staţille ITP va continua până când toate cerinţele legale vor fi îndeplinite similar şi uniform de toate staţiile de ITP autorizate la nivel naţional, (unghiurile de filmare trebuie să acopere exact aria vizată în supraveghere).

RAR precizează care sunt condiţiile de înregistrare prin intermediul sistemului video, pe care staţiile de ITP trebuie le asigure:
-SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziţia RAR în scopul monitorizării activităţii de ITP.
-sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluţii înalte HD (High Definition) având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile şi particularităţile spaţiului destinat activităţii de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităţilor desfăşurate pe linia de ITP.

Potrivit RAR, Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi:
-să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător şi accesibil inspectorului RAR;
-să permită înregistrarea şi vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia şi a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condiţiile de iluminare existente;
-să permită înregistrarea activităţii de pe linia de ITP pe durata maximă de funcţionare, respectiv de luni până vineri între orele 8,00 şi 20,00 şi sâmbătă între orele 8,00 şi 14,00;
-să permită înregistrarea şi vizualizarea corespunzătoare a indicaţiilor afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP;
-să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării şi ştergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.

„Cerinţa referitoare la necesitatea echipării staţiilor de ITP cu sistem video a fost introdusă pe de o parte în vederea uniformizării cerinţelor de dotare a staţiilor de inspecţie tehnică cu cele privind atelierele de reparaţii pentru care o cerinţă de introducere a unui sistem video pentru vizualizarea activităţii, iar pe de altă parte pentru prevenirea posibilităţii de efectuare a unor inspecţii tehnice periodice fără prezentarea vehiculului sau cu utilizarea unui alt vehicul similar”, menţionează RAR.

 

Sursa: promotor.ro

Toate demersurile realizate de operatorul de distributie a energiei electrice in urma constatarii unei interventii neautorizate asupra instalatiilor electrice sunt reglementate prin lege.
Operatorul Distributie Oltenia realizeaza periodic, in colaborare cu autoritatile locale si institutiile abilitate verificari in teren, intrucat sustragerea de energie electrica reprezinta infractiune si se pedepseste conform legislatiei in vigoare.
Pasii urmati de operatorul de distributie la fata locului in situatia constatarii interventiei de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor electrice (suspiciune de consum fraudulos), sunt reglementati prin Regulamentul de furnizare a energiei electrice la art. 60, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64 din 14 iulie 2014.

De ce ar trebui sesizata o suspiciune de consum fraudulos/ neinregistrat?
Daca exista un contract de furnizare a energiei electrice, operatorul de retea:

 sesizeaza organele de cercetare penala;
 intrerupe eventuala conexiune ilegala a locului de consum la reteaua proprie si ia masuri de inlocuire a instalatiei de racordare cu sisteme cu siguranta antifrauda marita;
 dupa stabilirea vinovatiei clientului final prin hotarare judecatoreasca definitiva, intrerupe alimentarea cu energie electrica a acestuia, daca clientul final nu respecta conditiile de plata stabilite de instanta.

Daca nu exista un contract de furnizare a energiei electrice, operatorul de retea:
 intrerupe alimentarea cu energie electrica realizata neautorizat;
 sesizeaza organele de cercetare penala.

Ulterior, in functie de categoria din care face parte consumatorul (client casnic sau non-casnic) sunt parcurse etapele de mai jos.
 Operatorul de distributie (OD) ridica de indata grupul de masurare/ elementele grupului de masurare/elementele fizice prin care se ocolea grupul de masurare asupra carora exista suspiciunea ca s-ar fi intervenit. Acestea sunt sigilate in prezenta detinatorului locului de consum, daca acesta este prezent sau a unui martor. Locul de consum al clientului va ramane sub tensiune, intreruperea va fi strict limitata la durata necesara pentru inlocuirea grupului de masurare/elementelor grupului de masurare.

 Daca suspiciunea de consum fraudulos implica elemente relevante ale grupului de masurare a energiei electrice, OD transmite spre verificare elementele relevante prelevate de echipa de teren de la fata locului si care prezinta suspiciuni, catre un laborator independent ce beneficiaza de certificare valabila. Este important de subliniat faptul ca fiecare consumator trebuie sa isi verifice instalatia si sa anunte eventuale neconcordante pentru a evita suspiciunile de interventie neautorizata la retea. Pasii parcursi in situatia in care suspiciunea de consum fraudulos/ neinregistrat vizeaza
un consumator non-casnic:

Clientii non-casnici, precum si furnizorul acestora sunt invitati sa ia parte la discutii alaturi de o comisie tehnica de analiza din cadrul Distributie Oltenia. In cadrul acestor discutii:
 se analizeaza si se dezbat constatarile din teren,
 se stabileste calea procedurala de urmat in functie de situatia de fapt (sustragere de energie sau consum neinregistrat);
 se stabileste metoda de calcul utilizata pentru determinarea cantitatii de energie electrica consumate si neinregistrate;
 se stabileste perioada de calcul conform prevederilor legale in vigoare;
 se coordoneaza pregatirea documentatiei aferente in vederea initierii procedurilor legale in fata autoritatilor abilitate.

Pasii parcursi in situatia in care suspiciunea de consum fraudulos/ neinregistrat vizeaza un consumator casnic:
 Consumatorii casnici au posibilitatea de a se prezenta la comisia tehnica Distributie Oltenia pentru analiza situatiei identificate la respectivul loc de consum, prin transmiterea unei solicitari in scris la orice Centru de Relatii cu Clientii sau prin alte canale de comunicare (e-mail:  distributie@distributieoltenia.ro, relatiiclienti@distributieoltenia.ro, fax 0251215004/0372525004).
 Fiecare caz in parte este analizat obiectiv, fiind verificate documentele intocmite la fata locului, probele video-foto realizate, istoricul de consum, documente contractuale existente, dupa care este luata o decizie privind incadrarea cazului respectiv. Se decide astfel, daca s-a influentat sau nu inregistrarea corecta a consumului de energie electrica, perioada de recalculare, metoda de recalculare.
 Clientii casnici au posibilitatea de a se inscrie in audienta prin canalele de comunicare puse la dispozitie la orice Centru de Relatii cu Clientii. Pentru probleme specifice sustragerii de energie se poate solicita audienta la Departamentul NTL specializat pe problematica interventiilor neautorizate.
UTIL: Operatorul Distributie Oltenia se angajeaza ca, in situatiile in care exista suspiciunea de sustragere de energie electrica sau in care a fost constatat un consum neinregistrat, sa efectueze expertiza grupului de masurare sau a elementelor grupului de masurare, dupa caz.
Aceasta expertiza se realizeaza la un laborator independent care beneficiaza de certificare valabila. Laboratorul este ales de client dintr-o lista de cel putin 3 – 5 laboratoare, pusa la dispozitie clientului final non-casnic de catre Distributie Oltenia cu ocazia intocmirii bonului de miscare.
Atat clientii non casnici, cat si clientii casnici au posibilitatea de a solicita, pe cheltuiala lor, o contra-expertiza efectuata de un laborator independent din Romania, ce detine certificare valabila, selectat de acestia si/sau de la producatorul grupului de masura a energiei electrice in cazul in care acesta isi desfasoara activitatea si in Romania. Clientul poate solicita efectuarea contra-expertizei imediat dupa comunicarea rezultatului expertizei realizate la solicitarea operatorului. In acest sens, Distributie Oltenia va acorda acces, in prezenta unui reprezentant al sau, la probele ridicate de la fata locului (spre exemplu, grupul de masurare a energiei electrice sau o parte a acestuia, transformator, etc.). 
Pentru mai multe informatii despre gestionarea suspiciunilor de interventii neautorizate in instalatiile operatorului de distributie, puteti accesa website-ul www.distributieoltenia.ro.

La evenimentul organizat de Fundația Renașterea „Iluminare în roz” a Ateneului român, ministrul Sănătății, Sorina Pintea a declarat:

Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de deces din întreaga lume. Este nevoie continuă de educare, informare și prevenție în domeniul oncologic. Avem multe de făcut, dar cel mai important este ca fiecare dintre noi să conștientizeze necesitatea unui efort comun, a unui parteneriat, pentru susținerea Sănătății Femeii din România. Sănătatea este bunul cel mai de preț!
Din nefericire, în țara noastră, medicii încă diagnostichează aproximativ 9.000 de cazuri noi de cancer de sân în fiecare an. Sunt înregistrate și peste 3.000 de decese din aceasta cauză. Ceea ce este și mai trist reprezintă faptul că peste 50% din cazurile noi de cancer se diagnostichează în stadii avansate, stadiile III și IV. Este foarte dificil să fii mamă, soție, femeie și să îți rămână timp să ai grijă de tine. Dar, doamnelor, este esențial să mergeți la un consult de rutină. S-ar putea ca acea oră petrecută la cabinetul medical să vă salveze viața”.

Ministrul a mai amintit despre demararea programului de depistare precoce a cancerului de sân demarat de Ministerul Sanatatii în acest an.

Programul de depistare precoce a cancerului de sân se derulează în premieră. Chiar dacă este un program regional, acesta va aduce beneficii majore sănătății publice.

Programul de screening se derulează pe o durată de 5 ani și are un buget de 21 milioane de euro din fonduri europene. În cadrul acestuia, aproximativ 40.000 de femei vor beneficia, gratuit, de servicii de screening prin testare mamografică cu dublă citire și arbitraj, evaluări ecografice a leziunilor mamare incipiente depistate, biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte cu trimitere la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente. Jumătate dintre femeile care beneficiază de acest program aparțin categoriilor vulnerabile din punct de vedere socio-economic: zone defavorizate, mediu rural, șomere, grupuri etnice vulnerabile. 
Foarte important, programul se adresează și femeilor care nu sunt asigurate medical.
Programul se derulează în 2 etape, prima dintre acestea, cea de organizare si pregătire a cadrelor medicale participante a început în luna mai.

Concret, este vorba de 8 unități mobile (autospeciale) pentru depistarea cancerului de col uterin, complet utilate și dotate, achiziționate de Ministerul Sănătății prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale „Reforma Sectorului Sanitar –  Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar”, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Cele 8 unități  „vor consolida programul național de screning pentru  cancer de col uterin și vor facilita accesul la program pentru femeile din zonele defavorizate”, arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat.

Unitățile sanitare beneficiare implicate în campania națională pentru depistarea cancerului de col uterin și care beneficiază de aceste autospeciale sunt: Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca; Spitalul Clinic Județean Mureș; Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timisoara; Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; Institutul Regional Oncologic Iași (2 buc.);  Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu București; Institutul Național Pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”București.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa foto: hotnews.ro

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august. Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an. Este cunoscut în popor şi sub numele de Sfântul Ioan de Toamnă sau Sfântul Prooroc Înaintemergător.

Sarbatoarea Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul marcheaza momentul in care Sfantul Ioan a fost decapitat de catre imparatul Irod, la cererea Irodiadei. Ingrijorat de puterea profetului pe care il banuia ca avea sa intoarca oamenii impotriva lui, Irod, rege al Iudeii il intemniteaza pe Sfantul Ioan. Cu ocazia zilei sale de nastere, Irod isi doreste sa o revada dansand pe Salomeea, fecioara care ii luase mintile. Aceasta, sfatuita de mama sa Irodiada, il conditioneaza pe rege, promitandu-i ca va dansa doar daca primeste in dar capul profetului. Dupa traditia Bisericii capul Sfantului Ioan Botezatorul are o istorie aparte prin faptul ca a fost pierdut si gasit de trei ori.

Traditii si obiceiuri de Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul

Fiind cunoscut pentru sfintenia vietii lui, severitatea exercitiilor fizice si spirituale si lupta apriga pentru dreptate, Sfantul Ioan Botezatorul a mai fost denumit „inger omenesc” si este cea mai cinstita personalitate a Vechiului Testament. In aceasta zi, pentru a-ti mentine sanatatea atat mentala, cat si fizica, este bine sa nu consumi fructe care au forma rotunda si care duc cu gandul la capul profetului.

Citește și: Eddie Murphy va deveni tată pentru a zecea oară

In traditia populara s-a pastrat obiceiul ca in aceasta zi sa nu se taie nimic cu cutitul si toate alimentele sa fie rupte cu mana.

Tot in aceasta zi de sarbatoare este interzis sa bei vin rosu, deoarece reprezinta sangele Botezatorului sau sa mananci varza, intrucat se spunea ca Sfantului Ioan i-a fost taiat capul de sapte ori pe o varza si de fiecare data el a revenit la viata.

Traditia spune ca in ziua de 29 august, numita si Crucea Mica, crestinii trebuie sa tina post negru sau aspru (in care sunt permisi doar struguri si apa) pentru iertarea pacatelor.

In ziua sarbatoririi taierii capului Sfantului Ioan Botezatorul se spune ca incepe si frigul toamnei, asa cum fiecare om este cuprins de frisoane cand afla modul in care a fost ucis Sfantul Ioan.

Superstitii de sarbatoarea Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul

In ziua Taierii Capului lui Ioan Botezatorul se crede ca nu e bine sa aiba loc petreceri sau alte manifestari de acest gen, fiind considerata o sarbatoare de meditatie si de indreptare a greselilor.

Tot pe data de 29 august exista superstitia ca nu este bine sa dai cu matura, deoarece zgomotul facut de aceasta ii deranjeaza pe cei morti. In schimb, spiritele celor trecuti in nefiinta pot fi imbunate daca dai de pomana saracilor.

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare prevestitoare pentru Viata de Apoi, existand credinta ca Dumnezeu se releva in aceasta zi prin oamenii pe care i-a ales sa fie de dreapta Sa.

Semnificaţia numelui Ioan.

Ioan este nume iudaic: „Iohanan” prescurtare din Iehohanan” şi înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit. „Este unul dintre cei mai importanţi sfinţi în cultul creştin, simbol al adevărului, al lucrării neîntrerupte şi al smereniei, deoarece sfântul trăia modest, sărac pe dinafară, dar atât de bogat în inima sa”, a adăugat părintele protoiereu.

Sursa: stiripesurse.ro