National

În anul 2018 Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 3.611 reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din România. „Conform petițiilor primite, utilizatorii reclamă în mod recurent modul de desfășurare a relației contractuale cu furnizorii. Încetarea contractelor, facturarea serviciilor, nerespectarea prevederilor contractuale și încheierea contractelor la distanță sunt probleme cel mai des întâlnite în derularea contractelor. Pe lângă rezolvarea punctuală a reclamațiilor, continuăm și în acest an activitatea de informare a utilizatorilor finali pentru că ei sunt beneficiarii măsurilor ANCOM, direct sau indirect”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Servicii de comunicații electronice

Din totalul reclamațiilor primite de Autoritate în anul 2018, 87% au vizat serviciile de comunicații electronice, principalele nemulțumiri reclamate vizând aspecte care țin de relația contractuală cu furnizorii de servicii de comunicații electronice. Astfel, utilizatorii au semnalat probleme privind încetarea contractelor (17% din reclamațiile referitoare la serviciile de comunicații electronice), facturarea acestor servicii (12%), nerespectarea contractelor de către furnizori (11%) și derularea contractelor la distanță (9%).

Peste 21% dintre petițiile trimise la ANCOM au vizat probleme întâlnite în procesul de portare a numerelor de telefon.

În creștere față de anul precedent au fost reclamațiile privind serviciul de roaming (14%), acestea vizând în special condițiile de utilizare a serviciilor de roaming în Spațiul Economic European (Roam like at home).

Datele ANCOM arată că reclamațiile formulate de utilizatori s-au referit la serviciile furnizate de Vodafone România în proporție de 24%, Telekom Romania Mobile Communications – 20%, Telekom Romania Communications – 15% Orange România – 15%, și RCS&RDS – 12%.

Servicii poștale

8% (în scădere 14 p.p. față de anul precedent) din totalul reclamațiilor înregistrate la ANCOM anul trecut au avut ca subiect furnizarea serviciilor poștale.

Problemele semnalate de utilizatorii serviciilor poștale au fost legate de termenul de livrare a trimiterilor poștale (22% din totalul reclamațiilor), nelivrarea trimiterilor poștale (19%), deteriorarea trimiterilor poștale (17%) și pierderea sau furtul acestora (15%). În contextul creșterii semnificative a comerțului online, serviciul de livrare colete a căpătat o amploare din ce în ce mai mare. În acest context, cei mai reclamați furnizori de servicii poștale au fost Urgent Cargus (36% din totalul reclamațiilor referitoare la serviciile poștale), Fan Courier (15%), Compania Naţională Poşta Română (13%), Dynamic Parcel Distribution (12%).

Alte subiecte reclamate

5% din totalul petițiilor primite de ANCOM în 2018 au vizat aspecte referitoare la echipamente radio, regimul reţelelor de infrastructură sau procedura de alocare a frecvenţelor pentru emisiile radio.

Soluționarea reclamațiilor

ANCOM poate interveni direct în situațiile în care furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune încalcă drepturile de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor (sau nu respectă legislația din acest domeniu), nu respectă reglementările legate de furnizarea serviciilor de roaming, nu includ anumite informații în contracte sau nu respectă condițiile de încheiere a contractelor la distanță.

Reclamațiile privind nerespectarea/neexecutarea contractelor de către furnizorii de servicii de comunicații electronice pot fi adresate de către utilizatorii persoane fizice Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), iar persoanele juridice aflate în această situație se pot adresa instanței de judecată competente.

În ceea ce privește serviciile poștale, în cazul nerespectării termenului de livrare, utilizatorii se pot adresa ANPC, care are competența legală de a sancționa furnizorii pentru nerespectarea contractului/ Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale. În caz de pierdere, furt, distrugere (totală sau parțială) sau deteriorare a bunului expediat, utilizatorii care nu primit un răspuns de la furnizor în maxim 3 luni sau sunt nemulțumiți de răspuns, se pot adresa ANCOM, cu dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile, urmând pașii descriși aici. ANCOM nu poate însă stabili cuantumul despăgubirilor și nici obliga furnizorul la plata acestora, astfel de competențe revenind instanțelor de judecată.

Mai multe detalii sunt disponibile în secțiunea InfoCentru a paginii de internet ANCOM sau pe pagina de Facebook a Autorității.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, și-a propus pentru anul 2019, în cadrul Programul Național de Împăduriri, regenerarea pădurilor pe 12.615 hectare, din care 7.935 hectare sunt regenerări naturale și 4.680 hectare sunt regenerări artificiale.

Regenerarea pădurilor este una dintre activitățile prioritare ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prin care se urmărește asigurarea integrității și permanenței pădurilor, pentru ca acestea să-și exercite cu continuitate funcțiile de protecție și de producție.

Pe lângă lucrările de regenerare a pădurilor, naturale și artificiale, care se vor executa în 2019, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va efectua lucrări de completare a plantațiilor înființate în anii anteriori și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de diverși factori climaterici (secetă, incendii etc.). 

Pentru lucrările de împăduriri programate în 2019 sunt necesari 27 de milioane de puieți forestieri.

În ultimii cinci ani, în pădurile proprietatea publică a statului, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 79.601 de hectare, din care 49.387de hectare prin regenerări naturale și 30.214 de hectare prin regenerari artificiale (împăduriri), pentru care s-au folosit 171 milioane de puieți forestieri.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva utilizează, pentru activitatea de regenerare a pădurilor proprietate publică a statului, puieți proveniți din pepinierele silvice proprii, unde se produc anual aproximativ 50 de milioane de puieți forestieri din 60 de specii, în 9 pepiniere centrale și circa 600 de pepiniere aparținând subunităților RNP.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3.13 milioane hectare păduri proprietate publică a statului, ceea ce înseamnă 48% din totalitatea suprafeței cu păduri de la nivel național. Diferența de 52% o reprezintă suprafețele care aparțin proprietarilor privați. Pădurile administrate de Romsilva dețin certificarea managementului forestier la standarde internaționale.

În primele cinci zile ale lunii martie, pompierii au acționat pentru stingerea a 1300 de incendii de vegetație uscată, fiind afectate peste 3.800 de ha și mai multe gospodării din întreaga țară.

Utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor în condiţii de vânt şi fără respectarea măsurilor obligatorii de protecţie favorizează propagarea incendiilor la locuințele oamenilor, proprietăți sau la fondul forestier.

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 – 50.000 pentru persoane juridice. De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, vă reamintim următoarele măsuri de prevenire:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

• Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;

• Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;

• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

• Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).

Foto: ISU București-Ilfov

CNAIR SA aduce la cunoștință operatorilor economici specializați și personalului atestat pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri că în conformitate cu prevderile Ordinului MT/MDRAP/MAI nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, autorizațiile operatorilor economici specializaţi pentru însoţirea vehiculelor cu depăşiri, ale autovehiculelor de însoţire și atestatele personalului specializat, emise conform prevederilor Ordinului MTI/MAI nr. 356/107/2010 care nu vor fi ridicate până în data de 18 martie 2019 vor fi anulate.

Operatorii economici specializați și personalul atestat pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri sunt rugați să își ridice autorizațiile și atestatele de la sediul CNAIR SA din Bd. Dinicu Golescu Nr. 38, sector 1, Bucureşti, până la data menționată.

 

În cadrul operațiunii Tomis, în perioada 25.01 – 3.02.2019, inspectorii ANAF au verificat 1194 contribuabili beneficiari ai importurilor/achizițiilor intracomunitare, atât la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, cât și la Biroul Vamal Constanța. Pentru 65 dintre aceștia a fost dispusă măsura sigilării/înștiințării, iar pentru 52 dintre contribuabili marfa a fost efectiv sigilată, până la prezentarea documentelor justificative necesare clarificării stării de fapt fiscale. 

        Un caz deosebit a fost descoperit în data de 29.01.2019, când inspectorii ANAF au identificat, în rampa de export a Portului Constanța Sud Agigea, o cantitate de circa 460.000 de litri de produs viniviticol cu denumirea „must din recolta anului 2018”, în vederea unor livrări intracomunitare către o societate din Spania. A fost solicitat sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea prelevării unor probe din produsul viticol care face obiectul investigației. Verificările în acest caz continuă, în vederea clarificării provenienței produsului viticol, a naturii produsului, a stării de fapt fiscale, precum și pentru stabilirea obligațiilor fiscale corespunzătoare. 

 

Urmare a informațiilor apărute privind discontinuitatea în aprovizionare cu heparină, Ministerul Sănătății precizează următoarele:

În prezent, în România, doi producători de heparină dețin autorizații de punere pe piață. Unul dintre aceștia nu a comercializat până în prezent niciun produs, deși este înregistrat în CANAMED, deoarece se află în procedură de acreditare GMP la ANMDM.

Cel de-al doilea producător a anunțat la sfârșitul anului trecut că se confruntă cu probleme de fabricatie, confirmate și de o alertă rapidă transmisă de Agentia Medicamentului din Germania. Consecința acestor disfuncționalități de producție a fost retragerea unor serii din Europa, iar urmare a acestei situații în mai multe state europene, ca de exemplu Germania, au survenit discontinuități în aprovizionare.

În acest context, Ministerul Sănătății a inițiat o serie de discuții cu cei doi producători înregistrați pe piața din România și cu ANMDM.

Producătorul cu dicontinuități de producție a informat Ministerul Sănătății că data probabilă a revenirii pe piață este luna aprilie 2019, iar producătorul aflat în procedură de acreditare a anunțat că are un stoc semnfificativ de fiole de heparină în depozite pe care le poate pune pe piață începând cu a doua jumătate a lunii februarie, imediat ce se finalizează procedurile de acreditare.

Până la acea data, conform SER, există un stoc 67 000 de fiole heparină care pot fi redistribuite în funcție de necesități.

Avand in vedere ca la ora actuala in Europa, in cadrul sedintelor de hemodializa se utilizeaza ca anticoagulant atat Heparina cu greutate moleculara mica, cât și heparina nefracționată, specialiștii nefrologi din Comisia MS  recomandă unitatilor de dializa sa utilizeze in principal heparina cu greutate muleculara mica, lasand pentru ultima instanta heparina nefractionata, astfel incat in aceatsa perioada, heparina nefractionata sa fie directionata catre spitalele cu sectii de chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala.

ANMDM a solicitat distribuitorii să direcționeze cantitățile disponibile cu prioritate unităților în care lipseste acest produs.

Mai mult, MS și Compania Unifarm au identificat soluțiile pentru aducerea, în perioada imediat următoare, a  unei cantități de 100 000 fiole prin prin procedura de autorizare pe nevoi speciale.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății a solicitat ANMDM să urgenteze procedura de acreditare a producătorului cu stocuri de heparină și Direcției de specialitate din MS să monitorizeze situația aprovizionării cu acest heparină în următoarea perioadă.”, transmite Ministerul Sănătății. 

În prima săptămână a acestui an, morbiditatea prin infecții respiratorii acute a fost mai crescută comparativ cu cea înregistrată în săptămâna precedentă, dar s-a încadrat în intervalul așteptat, conform unei informări a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile către Ministerul Sănătății.

La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS si pneumonii) a fost de 52991, cu 9.1% mai mare comparativ cu cel înregistrat in aceeași săptămână a sezonului precedent (48546) si cu 32.5% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (39978), creșterea fiind datorată în parte și datelor subraportate din săptamâna anterioară ca urmare a zilelor libere legale din perioada sărbătorilor.

 “În acest moment nu se pune problema unei epidemii de gripă. Este vorba despre o circulație mai intensă a virusului gripal”, a declarat astăzi ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

De la debutul acestui sezon au fost înregistrate 5 decese confirmate cu virus gripal. Ministrul Sănătății a declarat că există o îngrijorare privind decesul unor persoane tinere fără antecedente de sănătate, dar și nevaccinate.

În acest context, Ministerul Sănătăţii reaminteşte populaţiei că vaccinarea este cea mai sigură şi eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă şi recomandă populației să se vaccineze.

Până la data de 06.01.2019 au fost vaccinate antigripal 1.203.057 persoane din grupele la risc, cu vaccin asigurat gratuit de către Ministerul Sănătății în cadrul campaniei de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire.

Anul acesta Ministerul Sănătății a achiziționat 1 300 000 doze de vaccin gripal pentru campania de vaccinare antigripală.

Ministerul Sănătății atrage atenția că, odată cu  începerea cursurilor în unitățile de învățământ numărul cazurilor de îmbolnăvire ar putea crește. O importanță majoră o reprezintă triajul efectuat de către cadrele didactice în clasă, la prima ora de curs,  pentru evitarea riscului apariției de focare în colectivități.

De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor  pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi in special prin gripa.

Medicația antigripală (antivirală) se administrează la indicația medicului.

01 Sep 2000 — Syringe in surgery — Image by © Tom & Dee Ann McCarthy/CORBIS

În 2019, prima inspecţie tehnică periodică va rămâne la trei ani pentru autoturismele noi, la un interval de doi ani pentru maşinile cu o vechime de până în 12 ani şi la fiecare 12 luni pentru cele mai vechi de 12 ani.

Preţul unei verificări tip ITP costă între 80 şi 150 de lei, în funcţie de staţia de verificare şi de tipul autovehiculului.

Actele necesare pentru efectuarea ITP 2019 sunt:

– Carte de identitate a vehiculului (CIV) in original sau copie conform cu originalul eliberata de leasing sau de banca in cazul persoanelor juridice;

– Certificat inmatriculare in original;

– Asigurare obligatorie (RCA) valabila;

– BI/CI a persoanei care se prezinta cu vehiculul.

Şoferii prinşi în trafic fără ITP vor fi amendaţi, iar plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului vor fi confiscate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunţă că din data de 20 mai şoferii prinşi în trafic cu autoturisme ale căror ITP-uri sunt expirate vor fi amendaţi, se vor confisca plăcuţele, iar maşinile nu vor mai putea fi deplasate decât împinse sau pe platforme.

„Din 20.05.2018, dacă sunteţi surprinşi în trafic cu Inspecţia Tehnică Periodică ( ITP) expirată, poliţistul vă va reţine talonul şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare, vă va da amendă şi o dovadă fără drept de circulaţie, aşadar nu o să mai luaţi maşina de acolo decât pe platformă sau împinsă, apoi trebuie să mergeţi la RAR deci, mult mai complicat”, se arată într-o precizare a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook.

De asemenea, aceleaşi măsuri se vor lua şi dacă maşina a fost cumpărată/vândută dar nu a fost trecută pe numele noului proprietar în termen de 90 de zile de la înstrăinare.

„Începând cu 20 mai, se va aplica suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului pentru ITP expirată. Suspendarea încetează automat la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică. Certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare se restituie proprietarului de către poliţia rutieră, la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului”, se mai arată în precizarea MAI.

Potrivit sursei citate, se poate verifica, pe site-ul DRPCIV, în timp real, dacă înmatricularea autoturismului este suspendată sau validă.

Maşinile cu defecte minore pot trece de ITP

La fiecare inspecţie tehnică periodică (ITP), maşinile trec sau nu de verificare în funcţie de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unor prevederi care se aplică din 20 mai 2018. Concret, autovehiculele pot trece de inspecţie cel mult cu defecte minore, iar dacă este vorba de defecte mai grave, acestea trebuie reparate în maximum 30 de zile.

În acest sens, şoferii care vin cu maşinile pentru efectuarea ITP-ului vor fi informaţi despre deficienţele ce trebuie remediate. Totodată, prevederile recent apărute în Monitor includ şi definiţii pentru cele trei categorii de defecte, după cum urmează:

deficienţe minore: deficienţele care n-au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau impact asupra mediului şi alte neconformităţi minore
deficienţe majore: deficienţele susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic şi alte neconformităţi mai importante
deficienţe periculoase: deficienţele care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului

RAR: Sistemul video pentru staţiile ITP devine obligatoriu, absenţa lui atrage suspendarea activităţii

Începând cu 21 mai, toate staţiile autorizate de efectuare a Inspecţiei Tehnice Periodice care nu vor avea montat şi în funcţiune sistem de înregistrare video obligatoriu vor avea autorizaţia tehnică suspendată, arată un comunicat transmis luni de RAR.

„Incă de la începutul lunii mai 2018, Registrul Auto Român (RAR) a verificat la nivel naţional în staţiile ITP (inspecţie tehnică periodică) dotarea corespunzătoare/instalarea sistemului de supraveghere video şi îndeplinirea tuturor funcţionalităţilor impuse de lege”, precizează documentul.

Reprezentanţii RAR spun că procesul de verificare a conformităţii instalării sitemului în staţille ITP va continua până când toate cerinţele legale vor fi îndeplinite similar şi uniform de toate staţiile de ITP autorizate la nivel naţional, (unghiurile de filmare trebuie să acopere exact aria vizată în supraveghere).

RAR precizează care sunt condiţiile de înregistrare prin intermediul sistemului video, pe care staţiile de ITP trebuie le asigure:
-SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziţia RAR în scopul monitorizării activităţii de ITP.
-sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluţii înalte HD (High Definition) având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile şi particularităţile spaţiului destinat activităţii de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităţilor desfăşurate pe linia de ITP.

Potrivit RAR, Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi:
-să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător şi accesibil inspectorului RAR;
-să permită înregistrarea şi vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia şi a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condiţiile de iluminare existente;
-să permită înregistrarea activităţii de pe linia de ITP pe durata maximă de funcţionare, respectiv de luni până vineri între orele 8,00 şi 20,00 şi sâmbătă între orele 8,00 şi 14,00;
-să permită înregistrarea şi vizualizarea corespunzătoare a indicaţiilor afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP;
-să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării şi ştergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.

„Cerinţa referitoare la necesitatea echipării staţiilor de ITP cu sistem video a fost introdusă pe de o parte în vederea uniformizării cerinţelor de dotare a staţiilor de inspecţie tehnică cu cele privind atelierele de reparaţii pentru care o cerinţă de introducere a unui sistem video pentru vizualizarea activităţii, iar pe de altă parte pentru prevenirea posibilităţii de efectuare a unor inspecţii tehnice periodice fără prezentarea vehiculului sau cu utilizarea unui alt vehicul similar”, menţionează RAR.

 

Sursa: promotor.ro

Toate demersurile realizate de operatorul de distributie a energiei electrice in urma constatarii unei interventii neautorizate asupra instalatiilor electrice sunt reglementate prin lege.
Operatorul Distributie Oltenia realizeaza periodic, in colaborare cu autoritatile locale si institutiile abilitate verificari in teren, intrucat sustragerea de energie electrica reprezinta infractiune si se pedepseste conform legislatiei in vigoare.
Pasii urmati de operatorul de distributie la fata locului in situatia constatarii interventiei de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor electrice (suspiciune de consum fraudulos), sunt reglementati prin Regulamentul de furnizare a energiei electrice la art. 60, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64 din 14 iulie 2014.

De ce ar trebui sesizata o suspiciune de consum fraudulos/ neinregistrat?
Daca exista un contract de furnizare a energiei electrice, operatorul de retea:

 sesizeaza organele de cercetare penala;
 intrerupe eventuala conexiune ilegala a locului de consum la reteaua proprie si ia masuri de inlocuire a instalatiei de racordare cu sisteme cu siguranta antifrauda marita;
 dupa stabilirea vinovatiei clientului final prin hotarare judecatoreasca definitiva, intrerupe alimentarea cu energie electrica a acestuia, daca clientul final nu respecta conditiile de plata stabilite de instanta.

Daca nu exista un contract de furnizare a energiei electrice, operatorul de retea:
 intrerupe alimentarea cu energie electrica realizata neautorizat;
 sesizeaza organele de cercetare penala.

Ulterior, in functie de categoria din care face parte consumatorul (client casnic sau non-casnic) sunt parcurse etapele de mai jos.
 Operatorul de distributie (OD) ridica de indata grupul de masurare/ elementele grupului de masurare/elementele fizice prin care se ocolea grupul de masurare asupra carora exista suspiciunea ca s-ar fi intervenit. Acestea sunt sigilate in prezenta detinatorului locului de consum, daca acesta este prezent sau a unui martor. Locul de consum al clientului va ramane sub tensiune, intreruperea va fi strict limitata la durata necesara pentru inlocuirea grupului de masurare/elementelor grupului de masurare.

 Daca suspiciunea de consum fraudulos implica elemente relevante ale grupului de masurare a energiei electrice, OD transmite spre verificare elementele relevante prelevate de echipa de teren de la fata locului si care prezinta suspiciuni, catre un laborator independent ce beneficiaza de certificare valabila. Este important de subliniat faptul ca fiecare consumator trebuie sa isi verifice instalatia si sa anunte eventuale neconcordante pentru a evita suspiciunile de interventie neautorizata la retea. Pasii parcursi in situatia in care suspiciunea de consum fraudulos/ neinregistrat vizeaza
un consumator non-casnic:

Clientii non-casnici, precum si furnizorul acestora sunt invitati sa ia parte la discutii alaturi de o comisie tehnica de analiza din cadrul Distributie Oltenia. In cadrul acestor discutii:
 se analizeaza si se dezbat constatarile din teren,
 se stabileste calea procedurala de urmat in functie de situatia de fapt (sustragere de energie sau consum neinregistrat);
 se stabileste metoda de calcul utilizata pentru determinarea cantitatii de energie electrica consumate si neinregistrate;
 se stabileste perioada de calcul conform prevederilor legale in vigoare;
 se coordoneaza pregatirea documentatiei aferente in vederea initierii procedurilor legale in fata autoritatilor abilitate.

Pasii parcursi in situatia in care suspiciunea de consum fraudulos/ neinregistrat vizeaza un consumator casnic:
 Consumatorii casnici au posibilitatea de a se prezenta la comisia tehnica Distributie Oltenia pentru analiza situatiei identificate la respectivul loc de consum, prin transmiterea unei solicitari in scris la orice Centru de Relatii cu Clientii sau prin alte canale de comunicare (e-mail:  distributie@distributieoltenia.ro, relatiiclienti@distributieoltenia.ro, fax 0251215004/0372525004).
 Fiecare caz in parte este analizat obiectiv, fiind verificate documentele intocmite la fata locului, probele video-foto realizate, istoricul de consum, documente contractuale existente, dupa care este luata o decizie privind incadrarea cazului respectiv. Se decide astfel, daca s-a influentat sau nu inregistrarea corecta a consumului de energie electrica, perioada de recalculare, metoda de recalculare.
 Clientii casnici au posibilitatea de a se inscrie in audienta prin canalele de comunicare puse la dispozitie la orice Centru de Relatii cu Clientii. Pentru probleme specifice sustragerii de energie se poate solicita audienta la Departamentul NTL specializat pe problematica interventiilor neautorizate.
UTIL: Operatorul Distributie Oltenia se angajeaza ca, in situatiile in care exista suspiciunea de sustragere de energie electrica sau in care a fost constatat un consum neinregistrat, sa efectueze expertiza grupului de masurare sau a elementelor grupului de masurare, dupa caz.
Aceasta expertiza se realizeaza la un laborator independent care beneficiaza de certificare valabila. Laboratorul este ales de client dintr-o lista de cel putin 3 – 5 laboratoare, pusa la dispozitie clientului final non-casnic de catre Distributie Oltenia cu ocazia intocmirii bonului de miscare.
Atat clientii non casnici, cat si clientii casnici au posibilitatea de a solicita, pe cheltuiala lor, o contra-expertiza efectuata de un laborator independent din Romania, ce detine certificare valabila, selectat de acestia si/sau de la producatorul grupului de masura a energiei electrice in cazul in care acesta isi desfasoara activitatea si in Romania. Clientul poate solicita efectuarea contra-expertizei imediat dupa comunicarea rezultatului expertizei realizate la solicitarea operatorului. In acest sens, Distributie Oltenia va acorda acces, in prezenta unui reprezentant al sau, la probele ridicate de la fata locului (spre exemplu, grupul de masurare a energiei electrice sau o parte a acestuia, transformator, etc.). 
Pentru mai multe informatii despre gestionarea suspiciunilor de interventii neautorizate in instalatiile operatorului de distributie, puteti accesa website-ul www.distributieoltenia.ro.

La evenimentul organizat de Fundația Renașterea „Iluminare în roz” a Ateneului român, ministrul Sănătății, Sorina Pintea a declarat:

Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de deces din întreaga lume. Este nevoie continuă de educare, informare și prevenție în domeniul oncologic. Avem multe de făcut, dar cel mai important este ca fiecare dintre noi să conștientizeze necesitatea unui efort comun, a unui parteneriat, pentru susținerea Sănătății Femeii din România. Sănătatea este bunul cel mai de preț!
Din nefericire, în țara noastră, medicii încă diagnostichează aproximativ 9.000 de cazuri noi de cancer de sân în fiecare an. Sunt înregistrate și peste 3.000 de decese din aceasta cauză. Ceea ce este și mai trist reprezintă faptul că peste 50% din cazurile noi de cancer se diagnostichează în stadii avansate, stadiile III și IV. Este foarte dificil să fii mamă, soție, femeie și să îți rămână timp să ai grijă de tine. Dar, doamnelor, este esențial să mergeți la un consult de rutină. S-ar putea ca acea oră petrecută la cabinetul medical să vă salveze viața”.

Ministrul a mai amintit despre demararea programului de depistare precoce a cancerului de sân demarat de Ministerul Sanatatii în acest an.

Programul de depistare precoce a cancerului de sân se derulează în premieră. Chiar dacă este un program regional, acesta va aduce beneficii majore sănătății publice.

Programul de screening se derulează pe o durată de 5 ani și are un buget de 21 milioane de euro din fonduri europene. În cadrul acestuia, aproximativ 40.000 de femei vor beneficia, gratuit, de servicii de screening prin testare mamografică cu dublă citire și arbitraj, evaluări ecografice a leziunilor mamare incipiente depistate, biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte cu trimitere la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente. Jumătate dintre femeile care beneficiază de acest program aparțin categoriilor vulnerabile din punct de vedere socio-economic: zone defavorizate, mediu rural, șomere, grupuri etnice vulnerabile. 
Foarte important, programul se adresează și femeilor care nu sunt asigurate medical.
Programul se derulează în 2 etape, prima dintre acestea, cea de organizare si pregătire a cadrelor medicale participante a început în luna mai.

Concret, este vorba de 8 unități mobile (autospeciale) pentru depistarea cancerului de col uterin, complet utilate și dotate, achiziționate de Ministerul Sănătății prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale „Reforma Sectorului Sanitar –  Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar”, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Cele 8 unități  „vor consolida programul național de screning pentru  cancer de col uterin și vor facilita accesul la program pentru femeile din zonele defavorizate”, arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat.

Unitățile sanitare beneficiare implicate în campania națională pentru depistarea cancerului de col uterin și care beneficiază de aceste autospeciale sunt: Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca; Spitalul Clinic Județean Mureș; Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timisoara; Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; Institutul Regional Oncologic Iași (2 buc.);  Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu București; Institutul Național Pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”București.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa foto: hotnews.ro

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august. Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an. Este cunoscut în popor şi sub numele de Sfântul Ioan de Toamnă sau Sfântul Prooroc Înaintemergător.

Sarbatoarea Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul marcheaza momentul in care Sfantul Ioan a fost decapitat de catre imparatul Irod, la cererea Irodiadei. Ingrijorat de puterea profetului pe care il banuia ca avea sa intoarca oamenii impotriva lui, Irod, rege al Iudeii il intemniteaza pe Sfantul Ioan. Cu ocazia zilei sale de nastere, Irod isi doreste sa o revada dansand pe Salomeea, fecioara care ii luase mintile. Aceasta, sfatuita de mama sa Irodiada, il conditioneaza pe rege, promitandu-i ca va dansa doar daca primeste in dar capul profetului. Dupa traditia Bisericii capul Sfantului Ioan Botezatorul are o istorie aparte prin faptul ca a fost pierdut si gasit de trei ori.

Traditii si obiceiuri de Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul

Fiind cunoscut pentru sfintenia vietii lui, severitatea exercitiilor fizice si spirituale si lupta apriga pentru dreptate, Sfantul Ioan Botezatorul a mai fost denumit „inger omenesc” si este cea mai cinstita personalitate a Vechiului Testament. In aceasta zi, pentru a-ti mentine sanatatea atat mentala, cat si fizica, este bine sa nu consumi fructe care au forma rotunda si care duc cu gandul la capul profetului.

Citește și: Eddie Murphy va deveni tată pentru a zecea oară

In traditia populara s-a pastrat obiceiul ca in aceasta zi sa nu se taie nimic cu cutitul si toate alimentele sa fie rupte cu mana.

Tot in aceasta zi de sarbatoare este interzis sa bei vin rosu, deoarece reprezinta sangele Botezatorului sau sa mananci varza, intrucat se spunea ca Sfantului Ioan i-a fost taiat capul de sapte ori pe o varza si de fiecare data el a revenit la viata.

Traditia spune ca in ziua de 29 august, numita si Crucea Mica, crestinii trebuie sa tina post negru sau aspru (in care sunt permisi doar struguri si apa) pentru iertarea pacatelor.

In ziua sarbatoririi taierii capului Sfantului Ioan Botezatorul se spune ca incepe si frigul toamnei, asa cum fiecare om este cuprins de frisoane cand afla modul in care a fost ucis Sfantul Ioan.

Superstitii de sarbatoarea Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul

In ziua Taierii Capului lui Ioan Botezatorul se crede ca nu e bine sa aiba loc petreceri sau alte manifestari de acest gen, fiind considerata o sarbatoare de meditatie si de indreptare a greselilor.

Tot pe data de 29 august exista superstitia ca nu este bine sa dai cu matura, deoarece zgomotul facut de aceasta ii deranjeaza pe cei morti. In schimb, spiritele celor trecuti in nefiinta pot fi imbunate daca dai de pomana saracilor.

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare prevestitoare pentru Viata de Apoi, existand credinta ca Dumnezeu se releva in aceasta zi prin oamenii pe care i-a ales sa fie de dreapta Sa.

Semnificaţia numelui Ioan.

Ioan este nume iudaic: „Iohanan” prescurtare din Iehohanan” şi înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit. „Este unul dintre cei mai importanţi sfinţi în cultul creştin, simbol al adevărului, al lucrării neîntrerupte şi al smereniei, deoarece sfântul trăia modest, sărac pe dinafară, dar atât de bogat în inima sa”, a adăugat părintele protoiereu.

Sursa: stiripesurse.ro

RAR lucrează împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru serviciul de cazier al mașinii, care ar urma să ofere prin SMS numărul de kilometri din evidențele RAR, deficiențele tehnice avute de o mașină de-a lungul timpului (cel mai probabil de la ITP) și cazierul de daune.

Potrivit lui George Dincă, directorul Registrului Auto Român, proiectul este în derulare și ar trebui să aibă un rezultat în termen de două luni. Cei de la ASF le vor sprijini inițiativa celor de la RAR în limita reglementărilor de protecție a datelor.

Nu este clar cât va costa acest serviciu, dar este evident că se adresează doar mașinilor care sunt deja înmatriculate în România. Între timp, piața auto de la noi a dat naștere mai multor afaceri ale celor care inspectează vehiculele rulate înainte de achiziție. Aceștia oferă diferite servicii, de la o căutare amănunțită în baze de date pentru daune, furt și măsluirea kilometrajului, până la inspecții la fața locului.

Conform auto-bild.ro, Serviciul de la RAR, oricât de binevenit va fi, nu va putea să fie infailibil. Nici măcar cu sprijinul ASF, acesta nu va putea să descopere chiar toate daunele pe care le-a avut un vehicul, ci numai daunele aflate în sistemul asiguratorilor din România. În plus, orice măsluire a rulajului înainte de importul în România, respectiv înainte de prima trecere pe la RAR a vehiculelor, nu va putea fi găsită de serviciul de ‘cazier’ auto prin SMS.

Chiar și așa, inițiativa este de apreciat. Anumite rețele de service au gândit și un sistem prin care un potențial cumpărător poate programa o inspecție în service pentru o mașină din alt oraș fără a mai fi nevoie să fie prezent când este verificat autovehiculul, dar fără să se teamă de o posibilă înșelăciune.

Trebuie să notăm faptul că aceste verificări nu pot garanta că nu există defecte ale unui automobil rulat. Este aproape imposibilă o inspecție completă a tuturor reperelor pentru a putea asigura fiabilitatea pe termen lung al unui autovehicul rulat. Singura metodă infailibilă ar însemna demontarea până la ultimul reper și inspectarea fiecărui element. Evident, acest lucru este posibil, dar nu este practic și are costuri prohibitive, pe lângă riscul de funcționare defectuoasă după reasamblare.

Totodată, în cazul reparațiilor efectuate în afara rețelelor oficiale și fără a notifica asiguratorii, sistemul nu va putea să informeze un potențial client de daunele suferite de vehicul. Acest lucru va putea fi observat la o inspecție amănunțită folosind un dispozitiv de măsurare a stratului de vopsea. În cazul diferențelor mari între suprafețe și a unor valori ridicate, poate fi remarcată o revopsire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa auto-bild.ro

Ar putea să apară o nouă schimbare la Inspecția Tehnică Periodică. Totul este prevăzut într-un proiect de lege. Iată ce trebuie să facă șoferii în cazul în care legea va fi adoptată!

Deși Guvernul nu susține această posibilă schimbare la ITP și preferă sancțiunile propuse de ordonanța care a intrat în vigoare în luna mai, noul proiect va fi supus la vot în Camera Deputaților.

Noua schimbare propusă este ca șoferii să aibă 15 zile la dispoziție să facă inspecția tehnică periodică după ce au fost prinși cu ITP-ul expirat. La ITP schimbarea cea mai importantă este renunțarea la sancțiunea care prevede ridicarea imediată a plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare.

De asemenea, aceste noi reguli la ITP nu vor scăpa șoferii de amendă. Această modificare ce este în favoarea șoferilor le permite păstrarea talonului și le va permite acestora să își deplaseze vehiculul pe roți până la o stație ITP în vederea efectuării unei noi inspecții.

Schimbările ce au fost făcute în legislație  în data de 20 mai 2018 au implicat scoaterea plăcuțelor de înmatriculare de pe vehicul, suspendarea înmatriculării și ridicarea talonului. Fără acestea, șoferul nu avea voie să mai conducă vehiculul pe drumurile publice și nici să-l tracteze, ci doar să-l transporte pe platformă până la o stație ITP sau la domiciliu, după preferințe și nevoi, confom bugetul.ro

Serviciul Român de Informații, prin unitatea sa specializată în domeniul cyberintelligence – Centrul Național Cyberint (CNC) – deține date și informații certe, inclusiv de ordin tehnic, că asupra unor instituții financiare din România au avut loc atacuri cibernetice de amploare în perioada iunie – august a acestui an.

Recent, și alte instituții partenere SRI au identificat, în țările din care provin, iminența producerii unor atacuri cibernetice de amploare îndreptate asupra mai multor sisteme financiare din lume.

Conform analizei CNC, hackerii folosesc mai multe unelte de atac, inclusiv unele din arsenalul Cobalt Strike, care sunt asociate cu o grupare de infracționalitate cibernetică de sorginte estică.

Una dintre metodele de lucru folosite de atacatori constă în extragerea unor sume de bani, eliminand limitele de retragere aferente unor conturi bancare.

Centrul Național Cyberint monitorizează de mai multă vreme activitățile desfășurate de Gruparea Cobalt.

Zilnic, mii de atacuri cibernetice vizează instituții, entități și persoane din spațiul virtual, iar atacurile informatice împotriva instituțiilor financiare au cunoscut o creștere în ultimii ani.

Atacatorii folosesc tehnici de tipul APT -Advanced Persistent Threat – în urma cărora obțin acces la sistemele informatice și ulterior găsesc metode să valorifice informațiile accesate.

Pe fondul acestor atacuri cibernetice complexe, SRI a acordat deja sprijin unor instituții financiare pentru evaluarea, atribuirea și contracararea eventualelor efecte ale acestora.

Serviciul Român de Informații pune la dispoziția instituțiilor financiare expertiza sa în domeniul protejării infrastructurilor cibernetice.

Eventualele solicitări de sprijin pot fi transmise la adresa de email cnc@cyberint.ro

Obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate comunicate contribuabililor se anulează, din oficiu, de către organul fiscal central competent prin emiterea unei decizii de anulare, arată un proiect normativ publicat marţi de ANAF.

„Decizia de anulare se comunică contribuabilului conform Codului de procedură fiscală. De asemenea, dispoziţiile legale în cauză, prevăd şi faptul că, în cazul în care, anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018, au fost emise decizii de plăţi anticipate, dar care nu au fost comunicate contribuabililor, acestea nu se mai comunică de către organul fiscal central competent, iar obligaţia fiscală în cauză se scade din evidenţa analitică pe plătitor pe baza borderoului de scădere”, explică iniţiatorii proiectului.

Totodată, „în cazul în care, organul fiscal competent nu a emis deciziile de plăţi anticipate pentru anul 2018, acestea nu se mai emit”.

Potrivit mediafax., pe de altă parte, „în situaţia în care impozitul pe venit stabilit prin decizii de plăţi anticipate comunicate contribuabililor, anulat conform prevederilor legale mai sus prezentate, a fost stins, se poate solicita restituirea acestuia în conformitate cu prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală”.

Astfel că ANAF a decis elaborarea unei proceduri care să reglementeze modul de punere în aplicare a dispoziţiilor legale de către organele fiscale centrale competente, precum şi de către contribuabili.

Prin acest proiect de act normativ se propun următoarele:
1. aprobarea procedurii privind modalitatea de anulare a obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate comunicate contribuabililor, modalitatea de scădere din evidenţa pe plătitor a obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate necomunicate contribuabililor, depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul obligaţiilor fiscale anulate şi stinse;
2. Aprobarea modelului, caracteristicile de tipărire, modului de difuzare, de utilizare şi de păstrare al Deciziei de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate.

Proiectul citat şi anexele aferente se pot găsi urmărind linkul