078087082085086X0302Y072100F000000000

Primăria Curtea de Argeș: anunț

În temeiul art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată (r1) și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare se supune dezbaterii publice Proiectul privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru schimbare destinație și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”AMENAJARE PASTRAVARIE” Pct. ”Danului”, Curtea de Argeș, județul Argeș, în suprafață de 2831,00 mp, Carte Funciară/număr cadastral 87980 și 87981 , rezultate din dezmembrarea imobilului cu număr de Carte Funciară/numar cadastral 81089. 

Proiectul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș www.primariacurteadearges.ro și la sediul institutiei, Directia Arhitect Sef. 

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități pot trimite în scris propuneri, sugestii, observații cu privire la Proiectul privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru schimbare destinație și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”AMENAJARE PASTRAVARIE” Pct. ”Danului”, Curtea de Argeș, județul Argeș, în suprafață de 2831,00 mp Carte Funciară/numar cadastral 87980 și 87981, rezultate din dezmembrarea imobilului cu numar de Carte Funciara/numar cadastral 81089 la sediul Primariei Curtea de Arges – Biroul Registratura sau in format electronic pe adresele de email urbanism@primariacurteadearges.ro, primariacurteadearges@yahoo.com , pana la data de 08.08.2022

În data de 10.08.2022, ora 10.00, in sala de sedinte a Primariei Mun. Curtea de Arges va avea loc o dezbatere publica cu privire la acest proiect de hotarare. 

Primar, 

Ing. Constantin Panturescu

 

1 comentariu publicat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*