Primăria Curtea de Argeș: ANUNT PUBLIC PROPUNERI PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Spread the love

Primaria Curtea de Arges,in conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului pentru aprobarea “Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanismul”, aduce la cunoştinţă vecinilor şi publicului interesat de a veni cu eventuale observaţii şi sugestii asupra etapei etapei a 2-a a propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementări in vederea realizarii investitiei “ DEPOZIT DESEURI SI MATERIALE REFOLOSIBILE REZULTATE IN URMA RETEHNOLOGIZARII AHE VIDRARU” intravilan, Str. Mihai Eminescu, FN, Mun. Curtea de Arges, Judetul Arges, identificat prin C.F. nr. 82123 a Curtea de Arges, Nr. Cadastral 82123,  in suprafața totala de  de 8240 mp.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei municipiului Curtea de Arges, b-dul. Basarabilor nr. 99, la în perioada 31.07.2023-15.08.2023, între orele 10.30 – 14.30.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Arh. Alexandra Lazarescu, Arhitect Sef, Curtea de Arges, b-dul. Basarabilor nr. 99, camera 28/29, telefon 0248.721.033 int.125/131.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA – consultarea documentaţiei şi formularea sugestiilor (în scris) în perioada 31.07.2023-15.08.2023, la sediul Primăriei municipiului Curtea de Arges, b-dul. Basarabilor nr. 99-Compartiment Relatii cu Publicul si registratura, şi pe site-ul primăriei la adresa: www.primariacurteadearges.ro, precum si la adresele de email urbanism@primariacurteadearges.roprimariacurteadearges@yahoo.com, urbdesign2020@gmail.com, si la DEZBATEREA PUBLICA ce va avea loc in data de 11.08.2023, ora 10:00, Sala de Consiliu a Primariei (în cazul în care, până la data menţionată, nu vom primi punctul dumneavoastră de vedere, în conformitate cu prevederile legale, vom consemna că nu aveţi propuneri şi observaţii asupra propunerilor planului urbanistic zonal).

Observaţiile sunt necesare în vederea redactării raportului informării şi consultării publicului privind etapa a 2-a a propunerilor preliminare ale documentatiei, a elborarii propunerilor finale şi ulterior aprobării documentaţiei Plan Urbanistic de Zonal “ DEPOZIT DESEURI SI MATERIALE REFOLOSIBILE REZULTATE IN URMA RETEHNOLOGIZARII AHE VIDRARU” intravilan, Str. Mihai Eminescu, FN, Mun. Curtea de Arges, Judetul Arges.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris, în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al

iniţiatorului P.U.Z.–ului şi publicat pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Curtea de Arges.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*