Ședință a Consiliului Local Curtea de Argeș – ordinea de zi

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local
  1. Aprobarea procesului verbal  încheiat  în  ședința  extraordinară din data de 20.07.2022.
  2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Curtea de Argeș în domeniul privat al acestuia a imobilului teren având numărul cadastral 89247 în suprafață de 8440 m.p. și punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere Curtea de Argeș pentru punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 663/2014, precum și modificarea poziției nr. 381 “Teren aferent sediu S.P.G.C.” din anexa la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeş nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeş
  3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziționare a unui teren
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021-2027
  5. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru derularea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Curtea de Argeș
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II al anului 2022
  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022
  8. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 56/2022 privind aprobarea Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pentru anul 2022

PRIMAR

Ing. Constantin Panțurescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*