ITM Arges

Angajații care nu primesc liber de Rusalii au dreptul la compensații

Angajări la ITM: se caută consilier și inspector de muncă - condițiile concursului

ITM Argeș: ”cadrul legal care reglementează ucenicia la locul de muncă”

ITM Argeș: ”reglementările noi despre ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului și internshipul”

ITM Argeș: ”modificări ale Legii nr. 52 /2011 privind exercitarea unor activităţi ale zilierilor”

ITM Argeș: ”prevederi H.G. nr.1091/2006 referitor la căile și ieșirile de urgență”

ITM Argeș: informații despre munca în condiții de izolare

Anunțul ITM Argeș despre carnetele de muncă închise la 31.12.2010

ITM Argeș informează angajatorii despre supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Precizări despre echipamentul individual de protecție utilizat la locul de muncă

ITM Argeș: într-o singură lună s-au dat amenzi în valoare de 631.500 lei

Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pe șantiere

Expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot - valorile limită de expunere

Anumiți angajați au dreptul la o masă zilnic din partea angajatorului

ITM Argeș: angajatorii au obligația să vă protejeze ochii și vederea