19 proiecte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Curtea de Argeș

Spread the love

 

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local
Marți, 01 august 2023, ora 15.00
1. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor Diplome de recunoștință
2. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data de 17.07.2023.
3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea statului de funcții aprobat al Spitalului Municipal Curtea de Argeș
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de acțiune comunitară pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială 2023-2027
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”Construire Locuință unifamiliala P+1E, garaj, împrejmuire teren și branșare utilități” situată în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Nr. Cad./Nr. CF 88272, suprafata imobil 1486,00mp
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”Construire locuință individuală cu anexe gospodărești, împrejmuire și utilități” situată în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Nr. Cad./Nr. CF 80729, suprafata imobil 692,00mp
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”Construire locuință unifamiliala cu anexe gospodărești (garaj, foișor), împrejmuire și utilități” situată în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Nr. Cad./Nr. CF 89546, suprafata imobil 481,00mp
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii spațiilor de depozitare nr. 12, 14 și 18 de la etajul I al halei de carne din Piața Centrală
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii spațiului nr. 18 B din Piața Agroalimentară Posada
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noilor valori ale obiectivului de investiții „Construire Bloc de locuințe Sociale în Municipiul Curtea de Argeș”
11.PROIECT DE HOTARARE privind alocarea de la bugetul local a sumei de 300.000 lei în scopul majorării capitalului social al S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
12. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2013 pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș
13. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeş nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeş
14.PROIECT DE HOTARARE pentru actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021-2027
15.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea semnării Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și U.A.T. Municipiul  Curtea  de Argeș pentru realizarea proiectului ”Varianta de ocolire Curtea de Argeș”, în cadrul Programului de Transport 2021-2027
16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vânzării terenului din strada Posada nr. 8, înscris în C.F. nr. 89742, aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș
17.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vânzării terenului din strada Valea Iașului nr. 13, înscris în C.F. nr. 89730, aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș
18.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vânzării terenului din strada Negru Vodă nr. 116, înscris în C.F. nr. 89556, aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș
19.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș si a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023
Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare la Comisia economico-financiară, Comisia de urbanism, amenajare a teritoriului și protecția mediului, Comisia de comerț și servicii publice, Comisia juridică, de disciplină și ordine publică, Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și sport.
Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre. Materialele vor fi puse la dispoziția membrilor consiliului local pe e-mail sau pe suport de hârtie în funcție de opțiunea fiecăruia.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*