Anunț public

Spread the love

Subsemnatul FRUJINOIU LEONARD având domiciliul în str MACESULUI, nr. 7, bl.
…, sc. …, et. ……. ap. .., sector ………., localitatea Municipiul Curtea de Arges, Jud. ARGES titular
al planului / programului PLANULUI URBANISTI ZONAL pentru REGLEMENTARI
URBANISTICE in vederea realizarii investitiei „CONSTRUIRE LOCUINTA
UNIFAMILIALA, ANEXE GOSPODARESTI (GARAJ, FOISOR), SISTEMATIZARE
TEREN, BAZIN VIDANJABIL, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI” localitatea Curtea de
Arges, str. VALEA SASULUI, nr. 18A, județ Arges anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, de luni până joi între
orele 9 00 -11 00 .
Observații / comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 18 zile
de la data publicării anunțului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*