Anunț public

Subsemnatul BADEA STEFAN având domiciliul în str BASARABILOR, nr. -, bl. A1, sc. A, et. 3 ap. 12, sector ………., localitatea Municipiul Curtea de Arges, titular al planului / programului „CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE LOT” localitatea Curtea de Arges, str. BASARABILOR, nr. 25, județ Arges anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, de luni până joi între
orele 9 00 -11 00 .
Observații / comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 18 zile
de la data publicării anunțului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*