Anunț public privind decizia etapei de încadrare

I.I. TĂNASE ADRIAN ION, titular al proiectului ”Modernizare, extindere și transformare grajd existent P+pod înalt în anexă gospodărească, construire grajd nou P+pod înalt, platformă betonată gunoi de grajd și bazin beton vidanjabil, sat Turburea, punct ”Acasă”, comuna Corbeni, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul:”Modernizare, extindere și transformare grajd existent P+pod înalt în anexă gospodărească, construire grajd nou P+pod înalt, platformă betonată gunoi de grajd și bazin beton vidanjabil, sat Turburea, punct ”Acasă”, comuna Corbeni, județul Argeș” propus a fi amplasat în comuna Corbeni, sat Turburea, jud. Argeș. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmap.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul decizie de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*