Anunț public privind decizia etapei de încadrare

BUCUR VALENTIN cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, str. Amurgului, nr. 47C, bl. 5, ap 37, județul Ilfov, titular al proiectului ”Construire locuință de vacanță P+M”, propus a fi amplasat în comuna Brăduleț, sat Galeșu, pct Ungureni, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată și nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus. 

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro

Comentariile /Obervațiile/ Propunerile publicului interesat la proiectul deciziei de încadrare se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*